Tre personer sitter i ett möte där de använder bärbara datorer

Ny rapport om människans möte med teknik i det digitala samhället

2022-05-25 12:59

Region Västernorrland har tillsammans med Mittuniversitetet och Digidel undersökt hur länet arbetar med frågor som rör digitalt utanförskap. Rapporten synliggör att många digitala hinder är svåra att lösa för den som drabbas. Det är hur vi bygger digitala tjänster – och möjliggör för alla att kunna använda dessa – som påverkar.

Arbetet har skett inom ramen för den regionala digitala agendan och insatser inom regionbiblioteket. Det är Terese Raymond, nationell samordnare för Digidelnätverket, som har samlat in exempel på Västernorrlands insatser för ökad digital delaktighet. Berättelserna beskriver flera olika sätt att undanröja de digitala hinder som medborgare signalerar. Med hjälp av Katarina Gidlund, professor och digitaliseringsforskare vid Mittuniversitetet, blev kartläggningen även en beskrivning av människans möte med teknik och en samhällsdigitalisering som ännu inte förmår att inkludera alla medborgare. Rapporten ”Digitala samhällshinder” ger viktiga perspektiv på olika insatser som krävs för att skapa en enklare vardag för alla med hjälp av digitaliseringens möjligheter.

- Det pågår stora utvecklings- och omställningsprocesser inom en rad områden, såväl i vårt näringsliv, som i relationen till statliga myndigheter samt i utvecklingen av den gemensamma välfärden, säger Märta Molin, regional utvecklingsdirektör, Region Västernorrland.

Ett exempel på utvecklingsarbete i regionen är det gemensamma arbetet med kommunerna för God och nära vård – där digitaliseringen ska bidra till ökade möjligheter att bedriva vård nära medborgarna och där tjänster som exempelvis självmonitorering blir vanligare.

- Det är ett samlat ansvar för offentliga och privata aktörer, lokalt, regionalt och nationellt att säkerställa att de digitala tjänster som erbjuds också är tillgängliga och inkluderande. Våra bibliotekarier och länets föreningar signalerar att de ofta bidrar till att lösa digitala utmaningar för individer de kommer i kontakt med, fortsätter Märta Molin. Genom rapporten har vi nu bättre verktyg för hur vi i samverkan behöver ta oss an de utmaningar som vi ser kopplade till digitalisering.

Rapport som väcker intresse

Rapporten har presenterats vid regionens återkommande dialogseminarium ”Här och nu” och väckt stort intresse också utanför Västernorrland.

- Utmaningarna är likvärdiga över landet och rapporten från Västernorrland är mycket användbar för andra regioner och aktörer som vill jobba med delaktighet och komma till rätta med digitala samhällshinder, säger Terese Raymond, Digidel.

Tillsammans ger författarna till rapporten ett antal rekommendationer; bland annat att försöka fånga upp den kunskap som byggs upp om hur hindren ser ut – och på så sätt avstå från att bygga dem redan från början.

- En viktig lärdom är att vi oftast väljer att formulera att utmaningen ligger i individens digitala utanförskap, när vi egentligen borde fokusera på att undanröja de digitala hinder som skapar utanförskapet, säger Katarina Gidlund, Mittuniversitetet.

Digitala samhällshinder.pdf


Tillbaka till toppen