Kvinna sitter vid en datorskärm och läser statistik

Ny rapport redovisar konjunkturläget och befolkningens arbetsmarknadsstatus i Västernorrland

2023-05-31 14:13

Region Västernorrland har sen inledningen av pandemin löpande redovisat konjunktur- och arbetsmarknadsläget i länet. Ett nytt automatiserat arbetssätt effektiviserar nu dels redovisningen, men möjliggör också en utveckling där mer data kan presenteras inte bara för länet, utan även för samtliga kommuner.

Bakgrunden till den nya rapporten är att SCB tar fram ny registerbaserad arbetsmarknadsstatik. Den nya arbetsmarknadsstastiken, kallad BAS (befolkningens arbetsmarknadsstatus), genomlyser hela befolkningen och tillskriver varje individ en av sex olika arbetsmarknadsstatusar.

– Den här typen av detaljerad statistik på kommunnivå och med den frekvens den kommer publiceras är smått revolutionerande, säger Christian Forsberg, analytiker, enheten för regional planering och infrastruktur, Region Västernorrland.

Västernorrlands rapport ger smakprov på det som kommer

För att kunna tillgängliggöra all statistik, och framöver även för kommunerna så var det helt nödvändigt att automatisera arbetet. Nu släpps Västernorrlands-rapporten som ett första steg, då utvecklingsarbetet är klart. Kommunrapporterna kommer följa när BAS-statistiken, som fortfarande är under utveckling, börjar släppas månadsvis. Detta är planerat under året men för närvarande släpps statistiken kvartalsvis. Till dess behålls publiceringen av "Näringslivet i Västernorrland" som är den befintliga produkten på området. När BAS-statistiken börjar släppas månadsvis kommer Region Västernorrland bjuda in till ett Här och Nu-seminarium där rapporten presenteras och kommunrapporterna samtidigt lanseras.

BAS-statistiken pekar ut vägar för kompetensförsörjning och matchning på arbetsmarknaden

Rapporten redovisar dels konjunkturläget och prognos för densamma. Detta för att indikera hur arbetsmarknaden kan komma att utvecklas framåt. Den nya BAS-statistiken kan dessutom tydligt visa vart potentialen finns att få fler i arbete, då både arbetslösa och även status för personer som inte ingår i arbetskraften går att kategorisera i både födelseregion och åldersklasser.

Kompetensförsörjning och matchning på arbetsmarknaden är utpekat som ett område av högsta vikt både i den Regionala utvecklingsstrategin, Påverkansagenda för Västernorrland samt Strategisk plan RUS. Med hjälp av statistiken går det att se vart arbetskraftsreserven finns - mot vilket kommuner och andra aktörer bättre kan planera och utveckla arbetsmarknadspolitiska åtgärder och insatser.

Ta del av rapporten på: 

Analysportal NORR - Fakta, statistik och analys för Jämtland, Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland


Tillbaka till toppen