Två vårdplatser för intermediärvård.

Ny vårdnivå på sjukhuset i Sundsvall

2023-02-28 10:47

Första mars öppnar två intermediärvårdsplatser på sjukhuset i Sundsvall. Det är en ny vårdnivå för de patienter som bedöms för sjuka för att vårdas på en vanlig vårdavdelning men samtidigt är för pigga för att behöva intensivvård.

Tobias Bergman är medicinskt ledningsansvarig läkare för Iva och han ser positivt på satsningen.

- Vi minskar nu steget mellan Intensivvården och vårdavdelningarna. Patienter som varit inlagda på intensivvårdsavdelning kan ha ett stort vårdbehov även efter att exempelvis respiratorvården avslutats, förklarar Tobias Bergman. Den här nya nivån med hög patientövervakning skapar en mjukare övergång och förbättrar patientsäkerheten.

Intermediärvårdsplatserna, Ima, ligger i anslutning till intensivvårdsavdelningen, Iva, i Sundsvall. De båda enhetscheferna på Iva, Maria Boson och Mikael Åsén, ser att satsningen även bidrar till att sjukhusets resurser nyttjas bättre.

- På Ima kan vi nu erbjuda avancerad vård utan att patienter som inte behöver det tar upp en fullskalig intensivvårdsplats, säger Maria Boson.

- Intermediärvårdsplatser är något som många regioner jobbar för att få fram så det är roligt att vi nu kan ta steget här hos oss i Västernorrland, säger Mikael Åsén.

Skillnad Iva – Ima

Till skillnad från på en Iva-plats finns ingen respiratorvård eller kontinuerlig dialys på Ima-platserna. Däremot kan mycket annan avancerad vård utföras. Det finns exempelvis utrustning för kontinuerlig övervakning av EKG, syresättning, andningsfrekvens och blodtryck och patienten kan till exempel få smärtstillande preparat via dropp.

Frida Granlund, sjuksköterska, Elin Eriksson, specialistläkare anestesi, Johanna Andersson, specialistundersköterska och Olivia Skyttberg, sjuksköterska ska alla jobba på Ima.

- För mig personligen innebär det här en rolig utvecklingsmöjlighet. Jag får chansen att arbeta med fler typer av patienter och breddar mina kunskaper, säger Frida Granlund.

Sjuksköterskorna Frida Granlund, Felicia Drake af Hagelsrum och Ulrika Andersson vid den ena Ima-platsen.

Ima startar i form av ett pilotprojekt som beräknas pågå ungefär ett år innan utvärdering. Planering pågår för att intermediärvårdsplatser också ska finnas på sjukhusen i Sollefteå och Örnsköldsvik.

 


Tillbaka till toppen