Hans Boman, smittskyddsläkare

Nya förhållningsregler vid covid-19 i hushållet

2022-02-10 09:38

Nu ändras förhållningsreglerna till hushållskontakter. Den som bor med någon som drabbats av covid-19 ska stanna hemma i fem dagar, i stället för som tidigare sju dagar. Den som fått tre doser vaccin, nyligen haft covid-19 eller har en nyckelfunktion i samhällsviktig verksamhet behöver inte stanna hemma alls.

De fem dagar som hushållskontakter ska stanna hemma från arbete eller skola räknas från den första dagen personen som insjuknat fick symtom - och inte som tidigare från provtagningsdatum.

Tre undantagna grupper

Tre grupper är undantagna från regeln om att stanna hemma från arbete och skola när någon i hushållet är sjuk – förutsatt att de är symtomfria:

– Hushållskontakter som undantas från förhållningsregeln att stanna hemma bör i stället vara noga med att vidta andra smittförebyggande åtgärder, som att hålla avstånd och tvätta händerna mycket noga. De ska inte heller delta i fritidsaktiviteter som innebär kontakt med andra. Arbetsgivare som tillämpar undantaget för personer med nyckelfunktioner inom samhällsviktig verksamhet behöver vidta och dokumentera riskreducerande åtgärder, äger Hans Boman, smittskyddsläkare i Region Västernorrland.

Inom hälso- och sjukvård och äldreomsorg behöver hushållskontakter till personer med covid-19 screenas dagligen enligt särskilda rutiner.

Minst fem dagar i hemmet för alla med symtom

Den som själv har symtom på covid-19 ska också stanna hemma i minst fem dagar.

– Om du får symtom ska du betrakta dig som smittad med covid-19 och undvika att träffa någon utanför ditt hushåll. Du ska vara hemma minst fem dagar, varav två helt feberfria, och känna dig allmänt förbättrad innan du återvänder till arbete, skola eller andra aktiviteter, säger Hans Boman.


Tillbaka till toppen