Nya möjligheter i hemsjukvården - läkare lyssnar på hjärtljud och lungor på distans

2022-11-08 09:00

Hur kan vården föras närmare Timråborna? Det är grundfrågan i ett pilotprojekt som bygger på mobil medicinsk teknik och kommunikationslösningar för vårdanställda som har skilda arbetsgivare eller är baserade på olika geografiska platser.

I projektet ”Proaktiv digifysisk seniorvård” har fokus inledningsvis riktats mot hemsjukvården i Timrå kommun, som i dag omfattar cirka 200 patienter.

- Vi har analyserat ett antal avidentifierade fall då patienter från hemsjukvården blivit inlagda på sjukhus. I alla fall har vi kommit fram till att det inte hade varit nödvändigt om vi hade haft en komplett bild av patienten i tidigare skede, säger Sara Billström, undersköterska och delprojektledare från den privata vårdgivaren Premicare, som är en av aktörerna i projektet.

Sara Billström har tidigare arbetat inom den kommunala omsorgen och vården i Region Västernorrland.

- Jag tror det är bra att vi är flera som har erfarenhet från alla arbetsgivare i projektet. Det underlättar när vi skapar tajtare team kring patienterna. Vi har utarbetat formulär för kartläggning och har ett system för gemensam information, säger hon.

Läkare på länk

Under projektets gång har Sara Billström och hennes kollegor utvärderat vilken utrustning de behöver för att fler patienter ska kunna få fortsatt vård i hemmet, utan att behöva åka till vare sig hälsocentral eller sjukhus.

-  Det senaste vi fått, efter att ha jobbat hårt för, är en mobil EKG-apparat, säger hon.

Förutom EKG kan sjuksköterskorna i teamet ta snabbsänka och analysera urinprov med mobil utrustning. Resultaten kan därefter analyseras tillsammans med läkare som är digitalt uppkopplade. Det är främst svenska läkare som bor i Spanien och är anslutna till Premicare.

- De kan till och med lyssna på patientens hjärta och lungor, eftersom vi använder ett digitalt stetoskop, säger Sara Billström.

Ekonomisk hållbarhet

Den ursprungliga projekttiden pågår till årsskiftet, men projektledarna räknar med en förlängning under våren.

- I mars hoppas vi kunna sammanställa konkreta resultat som visar en skillnad. Vi har flera målsättningar, som trygghet för patienten, god arbetsmiljö för personalen och ekonomisk nytta för samhället. Det är inte försvarbart att vi använder de dyraste resurserna, som är besök på akutmottagning och sjukhusinläggning, när det inte är nödvändigt, säger huvudprojektledaren Helene Ersson.

Rullande hälsocentral

Premicare har samlat all utrustning i en husbil och inrett den som en enkel hälsocentral i miniformat.

- Förutom att det går att ta bussen hem till patienter finns det tankar på att använda den som en mobil samlingspunkt på olika mindre orter i kommunen, till exempel vid vaccinering eller provtagning. Jag tror många invånare skulle uppskatta den mobiliteten framför att själva behöva åka till hälsocentralen eller sjukhuset, säger Helene Ersson.

Nära vård

Pilotprojektet i Timrå är ett av åtta projekt som just nu omfattas av programmet God och nära vård i Västernorrland.

Meningen med samtliga projekt är att vården i vårt län ska utföras närmare varje individ – oavsett var de bor. Genom ett tajt samarbete mellan kommunernas sjukvårdpersonal och primärvårdens läkare ska fler patienter få vård hemma.

När läkare bedömer sjukdomssymtom i ett tidigt skede kan fler patienter också få rätt behandling i rätt tid, vilken minskar risken för att patienten behöver åka till akutmottagning eller läggas in på sjukhus.


Tillbaka till toppen