Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Nya möjligheter med videoteknik i patientens hem

2019-02-07 08:48

I ett gemensamt projekt tillsammans med Kramfors kommun testar nu Region Västernorrland att använda videoteknik i samband med patientens hemgång från sjukhuset. Bakgrunden till projektet vilar på en ny lag som innebär att fler samordningsmöten ska kunna ske i patientens hem.

Projektet heter ”Samordnad individuell planering (SIP) på distans” och ingår i regionens digitaliseringsarbete med mål om en hållbar och tillgänglig hälso- och sjukvård för länets invånare. En viktig del i arbetet handlar om att utvärdera nya arbetssätt och teknik tillsammans med patienter och vårdpersonal.

– Rent konkret innebär det att personal från Kramfors kommun åker hem till patienten med utrustning för att koppla upp ett videomöte. I andra änden finns exempelvis sjuksköterskan på hälso- eller vårdcentralen och kommunens biståndshandläggare för att tillsammans med patienten samordna kring de fortsatta vård- och omsorgsbehoven, säger Pär Näslund, projektledare.

Ny lag förbättrar för patienter

Bakgrunden till projektet är en ny lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Syftet är att patienten inte ska behöva vara kvar på sjukhuset i väntan på samordning mellan Region Västernorrland och kommunen. Lagen som trädde i kraft i januari 2018 har påverkat såväl arbetssätt som ansvarsfördelning.

– Tillsammans med kommunerna i länet har vi arbetat fram en gemensam samverkansrutin. I den framgår det bland annat att regionen har det sammanhållande ansvaret vid utskrivning och att det alltid är patientens behov som styr hur samordningen ska ske, säger Helena Rödén, verksamhetschef för hälsocentralerna i Ådalen.

Det nya pilotprojektet med videoteknik möjliggör nya samarbetsformer som bidrar till en resurseffektiv, miljövänlig och nära vård för patienten.

– Projektet handlar om att erbjuda en ny kontaktväg för de patienter som kan vistas i sin hemmiljö vid samordning av den fortsatta vården. Resultatet har varit positivt där både patienter, anhöriga och medarbetare har uppskattat mötesformen och samtidigt tyckt att det varit värdefullt att få vara med i utvecklingen, säger Pär Näslund.

Video: Se Pär Näslund, projektledare, berätta mer om projektet och tekniken