Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten - Vaccin covid-19

2021-02-04 15:52

Alla som fyllt 65 år ska prioriteras i vaccinationsarbetets andra fas. I den tredje fasen ingår personer från 60 års ålder, samt yngre med vissa sjukdomar eller tillstånd.

Folkhälsomyndigheten redovisar nu nästa steg som vägleder kommuner och regioner i arbetet med att vaccinera mot covid-19. Syftet är att vaccin först ska gå till dem som har störst behov av skydd mot svår sjukdom.

Folkhälsomyndigheten sänker den tidigare rekommenderade åldern i fas 2 från 70 till 65 år. Dessutom lyfts personer med vissa medicinska tillstånd eller sjukdomar in i gruppen, som alltså vidgas till att omfatta fler än tidigare.

- Fas 2 är nu en stor grupp personer i olika åldrar och de vaccin vi har tillgång till rekommenderas till olika åldersgrupper. Vi arbetar nu med att analysera vad denna nya information innebär för vaccinfördelningen inom fas 2, säger Karin Sellgren, regionens vaccinationssamordnare.

I fas 3, som nu preciseras, ingår bland annat:

  • Personer i åldern 60–64 år.
  • Personer i åldern 18–59 år med en sjukdom eller ett tillstånd som innebär ökad risk, som exempelvis kronisk hjärt-kärlsjukdom, diabetes och Downs syndrom.
  • Personer med tillstånd som innebär svårigheter att följa råd om smittskyddande åtgärder.

Personer med störst risk ska prioriteras

I samtliga faser av vaccinationsarbetet behöver den som löper störst risk prioriteras, vid brist på vaccin.

- Inom Region Västernorrland följer vi Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Men det innebär en stor utmaning och komplexitet för oss att planera arbetet. Förutsättningarna kring vaccinleveranser och prioriteringsgrupper förändras hela tiden. Dessutom ofta med mycket kort varsel. Det är inte något vi kan påverka och vi får gång på gång revidera redan gjorda planer, säger Karin Sellgren.

Tillgången till vaccin styr takten i vaccinationsarbetet. Hittills har cirka 265 000 personer i Sverige vaccinerat sig. De allra äldsta var först ut i mellandagarna. I Region Västernorrland har 10 225 doser getts till och med vecka 4.

Läs mer om vaccination mot covid-19 på 1177 Vårdguiden