Ledsagare och kvinna i rullstol håller varandras händer

Nycklar till nära vård delades ut vid inspirationstimmar

2022-05-16 12:00

Samverkan mellan länets kommuner och region och ett personcentrerat arbetssätt där vi möter hela människan, och inte bara personens vård- och omsorgsbehov, är nyckelingredienser i nära vård.

Under våren har medarbetare och politiker i länets sju kommuner och region bjudits in till fyra lunchföreläsningar med fokus på de nyckelområden som pekar ut vägen för den nära vården. Det handlar om samverkan mellan region och kommun/kommuner, ett personcentrerat förhållningssätt, att arbeta hälsofrämjande med primärprevention och egenvård och att utveckla tillgängligheten fysiskt och digitalt. 

Gästföreläsare och engagerade deltagare

Externa gästföreläsare och region- och kommunrepresentanter har bjudit på kunskapspåfyllnad och inspiration:

  • Hans-Inge Persson inledde vårens lunchföreläsningar med att beskriva vad personcentrering innebär och hur viktigt det är för att kunna ge en nära vård. Hans-Inge har skrivit boken Den inhumana vården och han är rådgivare till bland andra Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, och centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet.
  • Vid samma tillfälle berättade Marie-Louise Karlsson, enhetschef SPOT, specialistpsykiatriskt omvårdnadsteam, om hur de i sin mobila verksamhet arbetar personcenterat för att förebygga inläggning i slutenvården och hur uppskattat det är av patienter, personal och anhöriga.
  • Betydelsen av hälsofrämjande förhållningssätt inom vård och omsorg som en nyckel till nära vård uppmärksammades av Ralph Harlid, läkare och nationell koordinator i nätverket för hälsofrämjande hälso- och sjukvård.
  • David Wiklund, verksamhetsutvecklare i Kramfors kommun berättade om de nya digitala arbetssätt som används inom äldreomsorgen i kommunen som också är modellkommun i välfärdsteknik för SKR.
  • Vårens sista föreläsning i maj handlade om vad samverkan som arbetssätt innebär och vad som krävs för att lyckas i länets gemensamma omställning till en nära vård. Anna Zingmark och Karoline Bottheim, författare, rådgivare belyste vad som uppstår när vi möts över kunskaps- sektors- och organisationsgränser och varför det är en viktig ingrediens i länets arbete.

Fler arrangemang i höst

Engagemanget var stort bland de cirka 500 personer som deltog i vårens inspirationstimmar. Bakom arrangemanget och som stöd för genomförandet av nära vård står programmet God och nära vård i Västernorrland som redan nu planerar för höstens program. Fokus kommer än mer ligga på samverkan, personcentrerade arbetssätt och invånarinvolvering, håll utkik efter kommande arrangemang

Jobbar du inom omsorg/hälso- och sjukvård och vill veta mer?

På programmets webbsida kan du läsa mer om hur du som medarbetare kan få stöd i ett utvecklingsarbete för nära vård, hitta informationsmaterial, få information om pågående projekt och mycket mer. Du kan också kontakta programmet genom att maila till naravard@rvn.se.


Tillbaka till toppen