Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Nytt dialogmöte kring hälso- och sjukvården

2019-03-15 09:10

Onsdagen den 20 mars genomförs ett nytt möte på Hola folkhögskola mellan den politiska ledningen i Region Västernorrland och företrädare för Sollefteå Framtidens Akutsjukhus (SFA), Örnsköldsvik Framtidens Akutsjukhus och BB-ockupationen i Sollefteå.

Mötet kommer att fokusera kring några möjliga sakfrågor för en fördjupad dialog som har tagits fram under samtal med de olika aktörerna.
- Jag ser fram emot den fortsatta dialogen och jag hoppas att vi ska kunna enas kring några gemensamma frågeställningar som vi tillsammans kan jobba vidare med, säger regionråd Glenn Nordlund (S).

Det första dialogmötet hölls den 21 februari. Deltagarna var efter mötet överens om att fortsätta processen då man ser goda möjligheter att på ett konstruktivt sätt komma vidare i gemensamma sakfrågor.

Arbetet har sedan fortskridit genom ett flertal enskilda samtal mellan processledarna från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och deltagarna. Ambitionen har varit att identifiera åtgärder inom hälso- och sjukvårdsområdet som kan göras relativt snabbt. Vilka sakfrågor det gäller och vilka frågor som är möjliga att arbeta vidare med är det som dialogmötet den 20 mars ska handla om.

I ett tänkt nästa steg kommer processen att vara mer öppen och fler deltagare bjudas in att delta i arbetet.
- Vi ska självklart vara så öppna och transparenta som möjligt. I den här fasen av dialogen, som till stor del handlar om att bygga tillit och förtroende för varandra, är det viktigt för alla inblandade att vi tillsammans skapar bästa möjliga förutsättningar för en förtroendefull och ärlig dialog. Därför kan vi inte i dag uttala oss mer om innehållet i det kommande mötet, säger Glenn Nordlund.

Processledarna ansvarar för att i dialog med alla deltagare förbereda och hålla ihop processen och även leda det kommande mötet. Kostnaderna för den pågående dialogprocessen delas lika mellan SKL och Region Västernorrland.

På bild: Glenn Nordlund, regionråd (S).