Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 
Maria Alsén Lindström och vaccinflaska

Nytta överväger risk

2021-03-24 13:11

Många har frågor kring covidvaccin, säkerhet och biverkningar. Maria Alsén Lindström är familjeläkare och ordförande i Läkemedelskommittén i Region Västernorrland. Nu arbetar hon också i den medicinska gruppen i vaccinationsprojektet för covid-19. Här svarar hon på en del frågor om vaccin.

Hur ser du på risken för biverkningar vid vaccinering?

– Det finns ett gammalt uttryck som lyder ”boten får inte vara värre än soten”. Det betyder att en behandling mot en sjukdom inte får vara värre än den skada som sjukdomen ger. För varje läkemedel måste en bedömning göras om nyttan överväger riskerna.

Viljan att acceptera biverkningar ökar vid läkemedel som förväntas bota eller förlänga livet på någon med en livshotande sjukdom, exempelvis har cytostatika, cellgifter vid cancerbehandling, ofta allvarliga biverkningar. Dessa biverkningar skulle aldrig godkännas för ett läkemedel mot högt blodtryck eller diabetes hos personer som i övrigt mår bra, men vid en livshotande cancerbehandling kan cellgifter vara räddningen och då går det att leva med riskerna för biverkningar.

Vacciner är en väldigt spännande variant av läkemedel eftersom de botar redan innan du har fått en sjukdom genom att få kroppen ett tillverka ett eget skydd mot sjukdomen. Samtidigt innebär det att vi ger vaccin till personer som är friska och som vi inte vet om de kommer att drabbas av sjukdomen. Det gör att viljan att acceptera allvarliga biverkningar är mycket låg, även när vacciner skyddar mot dödlig sjukdom.

Ger vaccin alltid biverkningar?

– Nej. Biverkningar brukas delas in i två grupper. Den första gruppen är de vanliga reaktioner vi på förhand kan räkna ut att ett vaccin eller läkemedel kommer ge utifrån hur det fungerar. Det är inget konstigt att alla vacciner vi har mot covid-19 kan ge feber, frossa och huvudvärk. Vaccinet ger symtom som liknar en covidinfektion, eftersom immunförsvaret aktiverats av vaccinet.

Samtidigt vaccineras många människor utan att reagera, men de får ändå ett bra skydd mot sjukdom. Vem som får reaktioner vet vi inte i förväg, men yngre personer har ofta ett piggare immunförsvar än äldre och får därför mer reaktioner.

Den andra gruppen biverkningar är de ovanliga som inte stämmer överens med vad som kan räknas ut i förväg. Ofta behöver många miljoner doser ha getts av ett vaccin för att det ska gå att upptäcka och förstå sambandet med ovanliga händelser.

Det som gjorde att Astra Zenecas vaccin pausades var upptäckten att ett tjugotal personer med allvarlig blödning i kombination med blodpropp och låga blodplättar skulle kunna ha ett samband med vaccination. Ungefär 20 miljoner doser av Astra Zenecas vaccin har getts.

Om tillstånden är en biverkan, vilket ännu inte är helt klarlagt, innebär det att risken är en på en miljon doser. Om vi inte haft en pandemi och en massvaccinationssituation skulle det ta många år att upptäcka sambandet mellan ett vaccin och en biverkan som visar sig vid en på en miljon givna doser.

Många känner oro för att ta vaccin med tanke på biverkningar, vad vill du säga till dem?

– De vaccin som finns idag skyddar bra mot allvarlig sjukdom och död i covid-19. Alla godkända vacciner har gått igenom en stor säkerhetsgranskning och granskningen fortsätter.

Jag förstår att många blir oroliga när det kommer olika besked kring vaccinerna. Från början hade vi inga data på hur Astra Zenecas vaccin fungerade på äldre personer, därför skulle bara yngre vaccineras. Bara några veckor senare kom studier som visar att Astra Zenecas vaccin har lika bra effekt på äldre personer som de andra vaccinerna, och råden ändrades. Sedan kom rapporterna om misstänkta farliga biverkningar och Astra Zenecas vaccin pausades. Jag förstår att det väcker oro.

Det vi säkert vet är att de vacciner vi har mot covid-19 skyddar bra mot allvarlig sjukdom och död. Vi vet att vi har en stor samhällsspridning och att personer som inte är vaccinerade riskerar att bli allvarligt sjuka och dö.

Vi misstänker att det kan finnas sällsynta fall av biverkan på vaccinet med kombinationen av blodpropp, blödning och låga blodplättar. Därför ska den som senaste två veckorna vaccinerats med Astra Zenecas vaccin och får stora blåmärken eller hudblödningar utan att ha slagit sig eller näsblod som inte stoppar höra av sig till vården för att få en bedömning.

Vad gör jag om jag får andra misstänkta biverkningar?

– För att upptäcka biverkningar behöver vi rapportera dem till läkemedelsverket. Vården har skyldighet att rapportera biverkningar när personer söker med symtom som är orsakade av vaccin eller läkemedel. Som privatperson kan du rapportera biverkningar själv på läkemedelsverkets hemsida. Ju fler som rapporterar desto snabbare får vi kunskap om både vanliga och ovanliga reaktioner.

Pausen av Astra Zeneca just nu visar att systemet med att granska vacciner hela tiden fungerar. Bättre att göra en paus, utvärdera det vi vet och sen bestämma fortsättningen, än att bara köra på.

Smittspridningen har ökat i Västernorrland den senaste tiden. Vad tänker du om det?

– Vi har en pågående pandemi där vi just nu förväntar oss en ny topp med smittspridning. Det är oerhört viktigt att alla nu följer folkhälsomyndighetens rekommendationer och ser till att hålla avstånd och inte träffar fler personer än nödvändigt. Jag hoppas att så många som möjligt snabbt kan vaccineras och att vi förhoppningsvis slipper se människor som insjuknat i covid-19 på våra intensivvårdsavdelningar och i tidningarnas dödsannonser framöver.