Sjukvårdspersonal i skyddsutrustning arbetar med covid-patient.
Sjukvårdspersonal vårdar patient med covid-19 på intensivvårdsavdelningen i Sundsvall.

Oberoende utvärdering av regionens arbete under pandemins andra och tredje våg

2021-12-14 10:02

Region Västernorrlands arbete under pandemins andra och tredje våg har utvärderats av rådgivningsföretaget KPMG.

Ett stort intervjumaterial ligger till grund för utvärderingen. Den visar att mycket av regions arbete blev bättre jämfört med den första smittvågen men att det samtidigt finns mer kvar att utveckla. Många av utmaningarna under pandemin har Region Västernorrland delat med landets övriga regioner.

”Viktig och nödvändig utvärdering”

- Syftet med utvärderingen är att bredda och fördjupa kunskapen om hur vi inom organisationen hanterat pandemin. När vi ställs inför en helt ny situation måste vi ta till oss lärdomar för att ha en bättre struktur och utvecklad förmåga inför kommande kriser. Därför är den här utvärderingen både viktig och nödvändig, säger regiondirektör Åsa Bellander.

Hanteringen av pandemins första våg utvärderades även den av KPMG och den första rapporten var klar i början av det här året. Då var fokus på ledningsorganisation med RSSL och LSSL samt arbetet inom hälso- och sjukvård. Efter rapporten har ett flertal åtgärder, både mindre och större, genomförts i syfte att åstadkomma förbättringar baserad på rapportens förslag till åtgärder.

I den nya utvärderingen har fokus, förutom krisledning och sjukvård, varit att se hur krisen påverkat kollektivtrafik, kulturverksamhet, fastighet, regional utveckling, politik och facklig samverkan.

”Var bättre förberedda inför andra vågen”

- Vi ser en skillnad mellan pandemins första och kommande vågor. Vi var bättre förberedda, hade större kunskap och kunde göra snabbare omställningar. Vår krisledning anpassades för ett långdraget förlopp där samverkan var huvudfokus. Vi har fortsatta behov av att förbättra oss kring bland annat intern kommunikation, beredskap, en tydligare ansvarsfördelning och beslutsmandat, säger Åsa Bellander.

Några av de förslag till förbättringar som lyfts i utvärderingen är;

  • Tydlig strategi för omställningar inom vården, exempelvis förflyttning och utbildning av medarbetare.
  • Ta vara på medarbetares erfarenheter och kritik för att identifiera förbättringar.
  • Säkerställa kontaktytor för att stärka samarbete och samverkan inom verksamheterna i hälso- och sjukvård.
  • Ta fram en uppdaterad beredskapsplan som gäller vid pandemi för att effektivisera krishanteringen.
  • Se över hur samverkan sker inom länet med övriga berörda aktörer, exempelvis länsstyrelse, kommuner och andra aktörer.
  • Förtydliga smittskyddets och vårdhygiens uppdrag gentemot kommuner och primärvård samt etablera tydliga och mer effektiva samverkansformer.

Rapport Oberoende utvärdering av Region Västernorrlands hantering av coronapandemin (Powerpoint 11,5 Mb)


Tillbaka till toppen