Ökad smittspridning väntas i höst

2022-08-23 16:10

Smittspridningen av covid-19 väntas öka i början av hösten och nå en topp i slutet av september. Folkhälsomyndigheten rekommenderar därför personer som är i riskgrupp och personer 65 år och äldre att fylla på med en höstdos av covidvaccin.

Antalet bekräftade fall av  covid-19, liksom antalet sjukhusvårdade med covid-19 har minskat de senaste veckorna i Västernorrland men riskerar att öka igen i samband med återgång till jobb och skola samt i takt med att immuniteten i befolkningen avtar. Enligt Folkhälsomyndighetens nya scenarier kan smittspridningen öka från slutet av augusti och nå sin topp i slutet av september.

- Personer som är över 65 år eller tillhör någon riskgrupp för allvarlig covid-19-sjukdom bör vaccinera sig med en påfyllnadsdos i höst, Maria Tempé, ställföreträdande smittskyddsläkare i Region Västernorrland.

Stanna hemma vid symtom

Det är fortfarande viktigt att den som är sjuk med symtom på covid-19 stannar hemma. Inom vård- och omsorg kvarstår fler förebyggande åtgärder såsom testning och smittspårning.

- Om smittspridningen ökar är det fler som riskerar att behöva sjukhusvård och verksamheter kan också komma att drabbas av högre sjukfrånvaro när många är hemma med symtom på covid-19 samtidigt. Det är bra att planera och vara beredd på en sådan utveckling, säger Maria Tempé.

Mer information om de nya smittspridningsscenarierna finns på Folkhälsomyndighetens sida.


Tillbaka till toppen