Hans Boman, smittskyddsläkare i Region Västernorrland.
Hans Boman, smittskyddsläkare i Region Västernorrland.

Ökad spridning av covid-19

2022-11-08 13:22

Spridningen av covid-19 ökar igen. Under vecka 44 var antalet bekräftade fall 191 stycken, en ökning med 34 procent jämfört med veckan innan.

I dagsläget är det endast vård- och omsorgspersonal samt patienter/vårdtagare som testas för covid-19, men ytterligare en indikation på hög spridning av covid-19 är att 29 procent av de 656 genomförda testerna visade på covid-19 under vecka 44.

- Enligt Folkhälsomyndighetens scenario kan vi förvänta oss en ökning av smittspridningen med en topp i slutet av november eller i början av december, säger Hans Boman, smittskyddsläkare i Region Västernorrland.

Viktigt att riskgrupper vaccinerar sig

Med anledning av den ökade smittspridningen är det viktigt att fler personer som tillhör riskgrupperna för covid-19 vaccinerar sig.

- Även om viruset förändrats över tid riskerar äldre och andra riskgrupper fortfarande att bli allvarligt sjuka av covid-19. Därför är det fortsatt viktigt för personer som tillhör en riskgrupp att vaccinera sig och ta alla rekommenderade doser, säger Hans Boman.

På måndagen vårdades 15 personer med bekräftad covid-19 och i smittsam fas på länets sjukhus.

Få skydd mot säsongsinfluensa samtidigt

Du kan få vaccination mot covid-19 och säsongsinfluensa vid samma tillfälle. Vaccination mot säsongsinfluensa erbjuds till riskgrupper från och med den 8 november och till övrig allmänhet från och med den 5 december. Du bokar enkelt tid för vaccination på 1177.se, via appen ”Mitt Vaccin” eller genom att ringa telefonnummer 0611-804 00 på kontorstid.


Tillbaka till toppen