Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 
Kristina Mårtensson, verksamhetschef psykiatri.

Ökning av patienter som söker psykiatrisk vård under pandemin

2020-12-01 14:29

Inom psykiatrin ser man nu en ökning av antalet patienter. Många söker akut psykiatrisk vård utan egentliga akuta behov och många söker vård med symtom på covid-19.

Den psykiska ohälsan har ökat under pandemin. Oro, stress och isolering tär främst på dem som redan innan haft problem med mental ohälsa. Studier visar att antalet som lider av depression, ångest och sömnproblem ökat under pandemin (studie från Uppsala universitet).

- Vi ser en markant ökning av antalet patienter som söker vård. För att förhindra smittspridning måste vi hitta nya vägar för att skapa trygga miljöer för både patienter och personal. Det betyder exempelvis att planerade mottagningsbesök kan komma att bokas om till ett telefonbesök, säger Kristina Mårtensson, verksamhetschef för psykiatrin i Region Västernorrland.

Den som har symtom på covid-19

Den som har ett inplanerat mottagningsbesök och som har symtom på covid-19 ska alltid kontakta mottagningen på telefon. Då kan en första bedömning göras i samtal över telefon och bestäms att patienten ska komma till mottagningen kan ett smittsäkert omhändertagande förberedas.

Även den som söker vård akut på den psykiatriska jourmottagningen bör kontakta enheten på telefon i steg ett. För patienter med symtom finns då särskilda väntrum på jourmottagningen. Medföljande får ej följa med till mottagningen om inget annat är överenskommet, förutom för minderåriga som får ha med en vårdnadshavare.

Restriktiva med inläggningar

Just nu försöker man i största mån att undvika att lägga in patienter på sjukhuset.
- Vi reserverar våra platser för dem som verkligen behöver läggas in, vilket innebär att vi måste prioritera dem som har det största behovet. Kan patienten klara sig hemma följer vi upp och erbjuder återbesök inom snar tid alternativt uppföljning över telefon, säger Kristina Mårtensson.

Förhållningsregler under pandemin

Även för inneliggande patienter inom psykiatrin finns särskilda förhållningsregler under pandemin.
- Vi vill naturligtvis minska smittspridningen i största möjliga mån. Våra patienter ombeds att stanna på sina rum, hålla avstånd och alla måltider serveras på rummen. Vi har som alla andra vårdavdelningar besöksförbud och permissioner är inte tillåtna för patienterna. Självklart använder också vår personal adekvat skyddsutrustning, avslutar Kristina Mårtensson.