Vintrigt landskap med fruset vattendrag, bild av sork en brun liten gnagare

Ökning av sorkfeber

2021-12-28 09:13

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har indikationer på att det är stora mängder skogssork i år. När antalet gnagare ökar, stiger även antalet personer som smittas med sorkfeber.

- I Västernorrland har vi haft en ganska stor ökning under hösten med 78 diagnostiserade fall av sorkfeber hittills, jämfört med 2020 då vi endast hade nio fall, säger Hans Boman smittskyddsläkare i Region Västernorrland.

Smitta över hela länet

Inte sedan 2006 - 2007 har miljöövervakningen på SLU haft så många observationer av skogssorkar på hösten. En kombination av mycket vatten i skogarna och lite snö, som erbjuder ett visst skydd för gnagarna, gör att många av dessa söker sig inomhus.

- Sorkfeber är en virussjukdom som sprids till människor från infekterade skogssorkar via deras avföring, urin och saliv. ­Vi ser ofta så kallade cykliska toppar med tre till fyra års mellanrum och i år har vi ett sådant sorkår. Geografiskt ser vi i nuläget inga skillnader i smittspridningen i länet, säger Hans Boman.

Ett vanligt sätt att bli smittad är att andas in damm från en plats där sorkar har varit, till exempel vid krattning, hantering av ved, sopning av källare, förråd, lador och liknande. Sjukdomen smittar dock inte mellan människor, utan enbart från infekterade sorkar.

Finns ingen behandling

Du kan skydda dig genom att använda handskar om du ska städa eller röra vid ställen där skogssorkar kan ha varit. Använd ansiktsmask av typen FFP3, som du kan få köpt i bygghandeln, om du behöver utsätta dig för smittorisk. Det tar oftast en till tre veckor från att du har smittats tills du blir sjuk.

- Det finns inga speciella riskgrupper och inte heller någon särskild behandling mot sorkfeber, men de allra flesta blir friska efter en till två veckor, säger Hans Boman.

Vanliga symtom är hög feber, muskelvärk, huvudvärk, yrsel, rygg- och magsmärtor. Även Illamående och kräkning är vanligt och man kan känna sig väldigt trött och medtagen. Man kan behöva hjälp med vätskebalansen. I vissa fall kan sjukdomen leda till att njurarna tillfälligt inte kan rena blodet som de ska, då kan du behöva läggas in på sjukhus och få hjälp med dialys, vilket är extremt ovanligt.

Fakta:

  • Sorkfeber är en infektion som orsakas av Puumalavirus.
  • Sorkfeber är en zoonos, det vill säga en sjukdom som kan överföras mellan djur och människa.
  • I Norrland ses cykliska toppar med tre–fyra års mellanrum.
  • Smittämnet finns i sorkarnas avföring, urin och saliv och viruset kan överleva i dammpartiklar i flera veckor.
  • Ofta påverkas njurarna, vilket kan märkas genom att urinmängderna minskar.

Mer information om sjukdomen hittar du på 1177 Sorkfeber - 1177 Vårdguiden

Har du observerat gnagare inomhus? Då kan du hjälpa forskare genom att rapportera in till SLUs app Mus i Hus: https://www.slu.se/musihus


Tillbaka till toppen