Festlig stämning när onkologicentrum invigdes.

Onkologicentrum invigt vid sjukhuset i Sundsvall

2023-03-02 13:29

Fräscht, modernt och ett lyft för både patienter och medarbetare – så beskrivs enklast de 4000 kvadratmeter onkologicentrum som nu är invigda vid sjukhuset i Sundsvall.

Med pompa och ståt hölls invigningen av de nya lokalerna den 27 februari. Medarbetare vid kliniken, politiker, ansvariga för byggnationerna med flera deltog vid själva invigningsceremonin. Därefter bjöds övriga regionanställda in för att se lokalerna och direkt när de gått togs de första patienterna emot för besök och behandling.

- Jag är så otroligt glad. Både vi som arbetar här och länets invånare får nu tillgång till fantastiska lokaler, förbättrad arbetsmiljö och utrymmen som är dimensionerade för att hålla under lång tid framöver, Anneli Fahlén, verksamhetschef för onkologicentrum.

På sjukhusets baksida, sammanbyggda med strålcentrum, finns nu en gemensam entré med reception för onkologi- och strålpatienter. Behandlingsrum för dagvård, samtalsrum, kontor och personalutrymmen finns nu samlade i nybyggnationen. I direkt anslutning finns parkeringsplatser.

- Vi ser ju att antalet patienter ökar och våra möjligheter till behandling gör detsamma. Vi blir dessutom allt äldre och med åren kommer sjukdomarna. Nu har vi tagit höjd för att ha ändamålsenliga lokaler för lång tid framåt, avslutar Anneli Fahlén.


Tillbaka till toppen