Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Operationer vid Sollefteå sjukhus återupptas vecka 32

2018-08-03 14:52

Från och med den 6 augusti återupptas de planerade operationerna i Sollefteå. Nya mätningar i operationssalar och sterilförråd visar att luftfuktigheten nu ligger inom rekommenderade värden för att garantera patientsäkerheten.

Det känns naturligtvis bra att vi till veckan kan återuppta operationsverksamheten i Sollefteå. Jag hoppas att det finns förståelse för vårt tidigare beslut att inte genomföra operationer under vecka 31. Vi måste alltid värna om patientsäkerheten i första hand, säger Johan Nilsson, verksamhetschef, länsverksamhet ortopedi.

Regionfastigheter har genomfört flera åtgärder för att komma ner till rätt gränsvärden avseende luftfuktighet.

Mätningar av luftfuktigheten har också under veckan genomförts kontinuerligt tre-fyra gånger per dygn vid sjukhusen i Sollefteå, Sundsvall och Örnsköldsvik. Samtliga sjukhus ligger nu inom godkända riktvärden.

- Det är viktigt att vi drar lärdom av det inträffade. En plan och strategi kommer i höst att tas fram hur vi bättre kan förebygga den här typen av problem, säger Johan Nilsson.

Det finns enligt Johan Nilsson lärdomar att dra nytta av bland annat från hur andra länder och sjukhus i Sverige tidigare har hanterat hög luftfuktighet i sjukhuslokaler.

Ett tjugotal patienter har fått sina operationer inställda under vecka 31. Dessa kommer att få en ny kallelse till operation så snart som möjligt.