Överläkare Yücel Cengiz står i en operationssal

Operationsteknik i världsklass

2022-03-28 16:58

Region Västernorrland bedriver sedan flera år tillbaka en av landets bästa bråckvård enligt det nationella bråckregistret. Även internationellt håller regionen toppklass. - Det är vi naturligtvis väldigt stolta och glada för, säger överläkare Yücel Cengiz.

Forskning och utbildning

I Västernorrland finns en lång tradition av att ligga i täten när det gäller bråckvård och även av forskning i ämnet, berättar överläkare Yücel Cengiz. Han har själv en lektorstjänst som innebär att han kan forska vid sidan av sin läkartjänst. Sedan mitten av 90-talet har han fokuserat på bråcksjukdomar.

- Det avgörande för att just våra kirurger är så skickliga är att vi lär ut samma teknik till samtliga kollegor genom ett strukturerat utbildningssystem. Vi har också ett patientsäkerhetstänk där vi hela tiden lär av varandra i en utvecklande miljö, det är jätteviktigt, säger Yücel Cengiz.

Förfinade tekniker

Bråck, som enkelt förklarat uppstår genom att bukhinna och bukinnehåll pressas ut genom en försvagning i bukväggen, kan vara medfött eller uppstå i vuxen ålder. Ljumskarna är vanligaste ställena på kroppen där bråck kan uppstå. Det enda sättet att få bort dessa är genom operation, antingen som en klassisk, öppen operation eller via titthålsteknik. Då arbetar kirurgen med instrument genom små hål och opererar inuti magen, utan att behöva öppna upp hela buken.

- Båda dessa tekniker har förfinats i Västernorrland genom åren. Jag upplever att vi har en miljö och kultur där många inspirerande kirurger har varit tekniskt intresserade. De har bidragit till att sprida ny teknisk kunskap och glädje till de andra, säger Yücel Cengiz.

Runt 400 bråckoperationer årligen

Varje år sker 20 miljoner ljumskbråcksoperationer i världen, för Sverige är siffran 17 000. I Västernorrland opereras runt 300 patienter för ljumskbråck och ett knappt 100-tal för ärrbråck, som kan uppstå efter alla typer av operationer i buken.

- Vi gör relativt få ärrbråcksoperationer eftersom våra patienter opereras så noggrant för till exempel sin tjocktarmstumör och därmed slipper utveckla ärrbråck.

Håller internationell toppklass

Alla bråckoperationer som leder till ett nytt bråck kallas återfallsbråck. På 80-talet låg siffran på dessa på omkring 20 procent och generellt i världen anses denna siffra fortfarande som normal. I Västernorrland är nollvision målet.

- För ljumskbråcksoperationer är det omkring två procents risk för återfallsbråck i Sverige. Västernorrlands genomsnitt ligger på långt under hälften av det, vilket är en jättebra siffra även internationellt. Våra resultat gör att andra frågar sig - Hur kan vi bli som dem?

Varför är vi så bra på bråck?

- Det är många faktorer som tillsammans bidrar, det avgörande verkar vara kirurgisk skicklighet och det är vi är exceptionellt bra på, allihop. Det är inte den enskilde kirurgens kunskap som påverkar resultatet nämnvärt när hela teamet håller samma höga kompetens. Det tror jag är vår främsta framgång, men vi är även bra på att förhindra infektioner, säger Yücel Cengiz.

Fakta ljumskbråck

  • Svenskt Bråckregister skapades 1992 och är ett nationellt kvalitetsregister för ljumskbråckkirurgi och omfattar 84 kliniker, där Sundsvall, Örnsköldsvik och Sollefteå ingår.
  • Bråck kan vara medfödd, men även uppstå i vuxen ålder. Ljumskbråck är den vanligaste bråckformen.
  • Mellan 70 - 80 procent av de som drabbas av bråck är män.
  • Registret innehåller uppgifter om alla ljumskbråcksoperationer hos patienter från 15 år och äldre.
  • Sedan 2015 ligger Region Västernorrland i toppen av kvalitetsregistret.

Källa: 2020 (svensktbrackregister.se)

Ljumskbråck: Ljumskbråck - 1177 Vårdguiden

 


Tillbaka till toppen