Organiserad prostatacancertestning kommer att införas i länet

2022-06-20 09:42

Länsövergripande allergivård, förslag till lönesatsning för enhetschefer och införande av organiserad prostatacancertestning var några av de ärenden som beslutades vid hälso- och sjukvårdsnämndens möte den 16 juni.

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade att en organiserad prostatacancertestning ska införas. Det innebär att män som är 50 år eller äldre erbjuds information om blodprovet PSA, prostataspecifikt antigen och dess för- och nackdelar och provtagning. Erbjudandet syftar till att tidigt upptäcka och behandla prostatacancer genom att regelbundna provtagningar mellan åldrarna 50 – 75 år. I ett första skede införs testning för åldrarna 50 och 56 år för att sedan utöka åldersspridningen stegvis.

- Jag vet att det länge funnits ett önskemål om att regelbundet testa män för att upptäcka prostatacancer och det känns riktigt bra att vi beslutat om att erbjuda PSA-test regelbundet, säger Elina Backlund Arab, S, ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Länsövergripande allergivård

Ansvaret för allergivården i Region Västernorrland är fördelad på flera verksamheter och vårdområden och det saknas läkare med specialisering inom allergologi. För att ge invånarna en väg in till den specialiserade allergivården beslutade nämnden att ge hälso- och sjukvårdsdirektören uppdraget att överväga behovet av ett länsuppdrag inom området.

Lönesatsning för enhetschefer

Hälso- och sjukvårdsdirektören presenterade sitt förslag till lönesatsning för enhetscheferna i hälso- och sjukvården. Enhetschefernas ansvar har ökat, de har en central och samtidigt komplex uppgift att både leda medarbetare, planera bemanning och balansera direktiv från ledning med önskemål från medarbetare och patienter. Nämnden beslutade anta hälso- och sjukvårdsdirektörens förslag som innebär att:

  • Den lägsta lön som alla enhetschefer, oavsett verksamhet och område, ska erhålla uppgår till 42 000 kronor i månadslön.
  • En insamlingsmodell, som i praktiken innebär en pott med medel till varje område, uppgående till 3 000 kronor per månad och enhetschef för att korrigera befintlig lönestruktur och premiera individuell prestation. Respektive område tilldelas en summa motsvarande detta belopp gånger antalet förekommande enhetschefer. Den exakta fördelningen per individ svarar därefter varje verksamhetschef för.

Protokoll

Det här är ett urval av mötets innehåll. När protokollet är justerat publiceras det på rvn.se.


Tillbaka till toppen