AT-läkare Karin Aggeryd, AT/BT-samordnare Ida Hämäläinen, AT-läkare Simon Svedberg, AT-läkare Christian Vestman, AT/BT-samordnare Matilda Hedin på mässa i Umeå.
AT-läkare Karin Aggeryd, AT/BT-samordnare Ida Hämäläinen, AT-läkare Simon Svedberg, AT-läkare Christian Vestman, AT/BT-samordnare Matilda Hedin på mässa i Umeå. Foto: Jonas Lindbäck.

På turné för fler AT

2022-09-15 10:18

Just gör 108 personer sin allmäntjänstgöring, AT-tjänst, på Region Västernorrlands sjukhus och hälso- och vårdcentraler. Det gör regionen till den näst AT-tätaste sett till antalet invånare och rekrytering pågår för att anställa fler.

Jonas Lindbäck är enhetschef för Läkares Utbildning och Fortbildning i Region Västernorrland och han betonar vikten av att kunna erbjuda och rekrytera till många AT-platser.

– AT-läkarna är regionens framtid och de utgör en viktig del i att stärka bemanningen i vår läkarkår på sikt, säger Jonas Lindbäck.

När nya läkare avlagt läkarexamen gör de AT-tjänst och den största gruppen av sökanden finns på universitetsorterna. Region Västernorrland rekryterar omkring 60 AT-läkare per år som tjänstgör i 18 månader innan de får ut sin legitimation. I år satsar staten stimulansmedel på just AT-tjänster och Västernorrland siktar därför på att anställa 63 AT-läkare, något fler än vanligt.

På plats igen

Innan pandemin ordnade läkarförbundets studentförening arbetsmarknadsmässor varje termin. Där kunde regionerna träffa potentiella sökande ute på universitetsorterna. Under pandemin har mässorna varit digitala, men 13/9 var det nypremiär för mässa på plats i Umeå.

– Vi är jätteglada att återigen kunna bege oss ut i Sverige för att fånga upp framtidens kollegor. Mässorna är ett viktigt forum för att visa upp oss som region och arbetsgivare och få fler personer intresserade av att jobba i Västernorrland, säger Jonas Lindbäck.

Enheten för läkares Utbildning och Fortbildning åker runt i totalt sju dagar och besöker Umeå, Uppsala, Stockholm, Örebro och Göteborg.

– Den första mässan i Umeå gick väldigt bra. Vi upplevde ett mycket stort intresse för alla våra tre AT-orter och jag är tämligen övertygad om att vi lyckades öka intresset för Västernorrland som en attraktiv plats att göra AT på, avslutar Jonas Lindbäck.


Tillbaka till toppen