Benno Krachler i halvfigur, har blå syddsrock, håller upp en vaccinspruta med höger hand som han har en lila skyddshandske.
Benno Krachler, verksamhetschef på Livsstilsmedicin Österåsen, har hoppat in som extra resurs och vaccinerar sollefteåbor mot covid-19.

Pandemin gav Benno en aha-upplevelse

2021-07-05 07:01

Pandemin har haft stor påverkan på Livsstilsmedicin Österåsen där medarbetarna anammat nya roller och arbetsmetoder. För verksamhetschefen Benno Krachler har det också varit en aha-upplevelse att se hur samhället fungerat och ställt om, erfarenheter han nu vill använda sig av.

Att danssalongen på Hullsta gård i Sollefteå skulle bli ett center för vaccinering, och en arbetsplats inom Region Västernorrland, det var en långsökt tanke för Benno Krachler, läkare inom livsstilsmedicin. I vanliga fall är han verksamhetschef på Livsstilsmedicin Österåsen, men när vi träffar honom har han hoppat in som extra resurs och vaccinerar sollefteåbor på löpande band.

Benno Krachler, verksamhetschef på Livsstilsmedicin Österåsen

– En oväntad situation, men jag tycker det är fantastiskt att få ha den här patientkontakten och sätter stort värde på att vara en del i vaccineringen, säger han.

Till Österåsen remitteras patienter som behöver hjälp att förändra sin vardag. Det kan handla om att ändra matvanor, bryta en stressig livsstil eller hitta andra nya och mer hälsosamma livsmönster.

Restriktioner under pandemin har gjort att färre patienter kan bo på anläggningen och under april-juli 2020 var det till och med helt stängt. I stället har Österåsen kunnat erbjuda många av sina patienter digitala verktyg och behandlingar.

– Det har i många fall varit vårt enda alternativ. För den kategori som kommer till oss är det dock oftast inte en optimal lösning, de kan ha en så tuff livssituation att digital behandling inte fungerar, säger Benno Krachler.

Statistiken bekräftar hans teori. Av patienterna som erbjudits digitalt distansstöd från Österåsen har endast en av tre tackat ja, och av dessa har bara hälften fullgjort sitt program.

Benno Krachler ser fram mot att återgå till ordinarie verksamhet som betyder att 40 patienter bor och behandlas på Österåsen, samt att en omfattande kurs- och konferensverksamhet är igång.

Det som livsstilsläkaren främst tar med sig från pandemin är hur ytterst välvilligt befolkningen ställt upp på restriktioner och på förändrat vardagsliv.

– Det har varit en aha-upplevelse att se hur vi kan skapa förändrade beteenden på samhällsnivå. Tänk om vi använde mer resurser till att påverka medborgare att förändra ohälsosamma levnadsvanor, som är betydligt farligare för folkhälsan än pandemin, vilka effekter skulle inte det ha, resonerar Benno Krachler och avslutar sina tankegångar:

– Det är nu bevisat att det är möjligt att skapa en hög grad av medvetande om de risker våra beteenden medför. Det tar jag med mig i mitt fortsatta arbete på Österåsen.

 

Om medarbetarporträtten

Under pandemin har många av våra medarbetare fått byta arbetsuppgifter. Under sex veckor i sommar får vi träffa 12 av dem som tagit sig an nya utmaningar i det omfattande lagarbete som krävts för att kunna hantera pandemin och vaccinationsarbetet.

Här kan du läsa övriga porträtt:

Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se)

 


Tillbaka till toppen