Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Patient med covid-19 vårdas på sjukhuset i Sundsvall

2020-03-19 12:41

En inneliggande patient på sjukhuset i Sundsvall har covid-19. Patienten har redan innan sjukdomen var konstaterad vårdats isolerad, eftersom misstanke om att patienten kunde vara smittad av coronaviruset väcktes tidigt.

En patient som vårdas på sjukhuset i Sundsvall för en annan diagnos har testats positiv för covid-19. Patienten har sedan misstanke väcktes vårdats isolerad.

- Vi följer självklart upp detta mycket noggrant nu. Patienten har vårdats enligt de riktlinjer som finns för covid-19 sedan personal fattade misstanke om smittan, men patienten har före det haft viss kontakt med vårdpersonal och varit i samma rum som andra patienter, säger Maria Tempé, biträdande smittskyddsläkare Region Västernorrland.

Patienten, som är i övre medelåldern, har varit utomlands och smittspårning pågår.

- Nu arbetar vi med smittspårning enligt våra rutiner. Vi kontaktar de personer patienten har varit i kontakt med, som exempelvis vårdpersonal, medpatienter och närstående, och tar prover vid behov. Det går inte att få säkra svar på prover innan en person visar symptom, så det är ingen idé att testa alla direkt. Vi arbetar för att minimera smittspridningen så mycket det går, berättar Maria Tempé.