Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 
Anneli Fahlén och Ulrika Rönningås utanför onkologmottagning/dagvård.

Patienter ger onkologen i Sundsvall högt betyg

2019-07-25 10:01

I den nationella patientenkäten för 2018 får onkologen på sjukhuset i Sundsvall högt betyg. Personalen tror själva att det beror på ett personligt bemötande där man ser hela patienten samt ett nära ledarskap mellan chef och personal.

Onkologen på sjukhuset i Sundsvall får högt betyg i den nationella patientenkäten som skickades ut 2018. Patienterna har i enkäten bedömt sina upplevelser av vården kopplat till bland annat emotionellt stöd, tillgänglighet och bemötande. Onkologin i Sundsvall, som består av dagvård och mottagning, strålenhet samt vårdavdelning 13, har jämfört med andra verksamheter i länet och riket mycket nöjda patienter. Onkologens personal tror själva att det har att göra med personliga relationer, både till patienter och mellan kollegor.

– Patienterna blir sedda hos oss. Det kan handla om så enkla saker som att säga hej när vi går förbi väntrummet eller att vara väl påläst om patienten när vi träffas första gången, berättar Ulrika Rönningås, onkologisjuksköterska och tillförordnad verksamhetsutvecklare på onkologen i Sundsvall.

Behandlingarna individanpassas i möjligaste mån

Personalen på onkologen i Sundsvall försöker ständigt anpassa sina behandlingar efter patientens behov och privata situation, exempelvis ifall de har barn med sig vid behandlingarna. Vissa patienter behandlas med tabletter hemifrån som en del i behandlingsprocessen.

– De patienterna som behandlas hemma behöver vi ha nära kontakt med och göra täta uppföljningar och kontroller på för att kunna uppmärksamma eventuella symtom och biverkningar, berättar Ulrika Rönningås.

Onkologen erbjuder också flera mötesgrupper. Några av dessa är ”lära sig leva med cancer”, ”träning och cancer” samt ”look good, feel better”. I den sistnämnda gruppen kan patienter som tappat sitt hår lära sig olika sminkningar eller hur man knyter fina turbaner. Patienter och närstående erbjuds barnombud, kuratorer, dietister och andra rådgivare. De blir också tilldelade en kontaktsjuksköterska som under hela processen är ett stöd och kan svara på frågor och funderingar.

Kerstin Meurling: ”Jag blev tagen på allvar”

Kerstin Meurling är en av de patienter som behandlats hos onkologen i Sundsvall. Hon blev i början av 2019 diagnostiserad med bröstcancer efter att hennes allra första mammografiundersökning visade på förändringar i bröstet. Efter en mastektomi på Umeå Universitetssjukhus hittades ytterligare två tumörhärdar. Det beslutades då att Kerstin skulle behandlas med cytostatika hos onkologen i Sundsvall.

Kerstin01.jpg  
På vänstra fotot: Kerstin Meurling med sonen Elmer och onkologisjuksköterskan Carina. På högra fotot: Kerstin med dottern Irma.

– Jag fick ett personligt bemötande hos onkologen. De erbjöd direkt stöd i form av kurator och barnombud, och trots att de har hög belastning på avdelningen så upplevde jag aldrig att det var en stressig miljö. Jag har blivit väl bemött och tagen på allvar, berättar Kerstin.

De gånger Kerstin tagit med sina barn till sjukhuset har avdelningens barnombud alltid mött upp barnen och ägnat lite extra tid till dem.

– De stunderna har alltid känts bra, säger Kerstin.

Kerstin har nu gjort sin sjätte och sista cytostatikabehandling och tack vare att cancern hittades tidigt är prognosen relativt god. Men än är inte kampen över.

Kerstin03.jpgPå fotot: Kerstin med systern Gunilla.

Trivsam kultur ger patienter goda upplevelser

Anneli Fahlén, tillförordnad verksamhetschef på onkologen, anser att det höga enkätbetyget kan ha att göra med personalens goda relationer till varandra.

– Vi har en trevlig kultur här på onkologen, vi ser varandra och det är högt i tak. Vi har ett nära ledarskap där chefer är närvarande och arbetar tätt ihop med sina medarbetare. Jag tror att patienterna märker av den goda stämningen och att det i sin tur ger dem en bra upplevelse, berättar Anneli Fahlén.

En gång i månaden kommer en beteendevetare till avdelningen för att handleda personalen. Medarbetarna pratar då i grupp och går igenom patientsituationer som kan upplevas svåra att hantera. Personalen träffas också regelbundet för att utbyta erfarenheter och lärdomar.

– Det är viktigt att ha rätt personer på rätt plats, vi försöker därför även tänka strategiskt i kompetensförsörjning och involvera hela personalen i rekrytering. Öppen kommunikation är en betydande del i vårt arbetssätt, säger Anneli Fahlén.