Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Patienter nöjda med vården i Västernorrland

2018-09-14 13:17

I veckan har Sveriges kommuner och landsting, SKL, publicerat den nationella patientenkäten för somatisk vård. Resultaten för Region Västernorrland är likvärdiga med resultat på nationell nivå, runt 80–90 procent av svaren är positiva.

Sedan 2009 deltar samtliga landsting och regioner i Nationell Patientenkät, NPE. Det sammanlagda intrycket är att resultaten i Västernorrland är bättre i NPE när patienter tillfrågas än när allmänhet tillfrågas via Hälso- och sjukvårdsbarometern.

- Det är viktigt, och ett bra betyg för våra medarbetare, att nästan nio av tio patienter är nöjda med vården i Västernorrland. Vi behöver också hitta vägar att öka förtroendet för vården bland västernorrlänningarna i allmänhet, säger Hans Wiklund, regiondirektör.

Under våren 2018 genomfördes nationella patientenkäten inom psykiatrin och somatiken i Region Västernorrland där frågor om emotionellt stöd, delaktighet och involvering, respekt och bemötande, kontinuitet och koordination, information och kunskap samt tillgänglighet ställdes.

Verksamheterna fick resultaten från enkäten under sensommaren. På vissa håll har förbättringsarbeten redan startat. Resultaten från psykiatrin kommer att presenteras senare i höst.