Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Patientsäkerheten är viktigast

2020-08-05 13:38

Martin Enander är en av chefläkarna i Region Västernorrland. De arbetar för att säkerställa, upprätthålla och förbättra patientsäkerheten och det nya coronaviruset har inneburit utmaningar. Chefläkarna bedömer att patientsäkerheten varit god hittills under pandemin.

- En katastrof kännetecknas av att efterfrågan och behov under en tid överstiger tillgängliga resurser. I början av mars såg det ut som en katastrof hotade oss och hela vår sjukvård sattes under exceptionell press. Vi hamnade tack och lov aldrig där, säger Martin Enander.

Under pandemin har chefläkarna ingått i sjukvårdens olika ledningsgrupper och i nationella samrådsgrupper. En snabb omställning av vården gjordes i pandemins början och Region Västernorrland har hittills haft tillräcklig kapacitet för att ta hand om de som blivit svårt sjuka i covid-19.

Avvikelser har hanterats snabbt

Regionen har liksom alla regioner att system för att dokumentera avvikelser, alltså när något gått fel eller riskerat att gå fel i vården. Under pandemin har chefläkarna varje vecka sökt fram alla avvikelser som rört covid-19, och rapporterat det som de bedömt som relevant för att förbättringar snabbt ska kunna göras.

- En stor del av dessa avvikelser har handlat om risk för, eller inträffad, smittspridning. Ofta har det hänt vid flytt av patienter. Byte av ansvarig verksamhet är tyvärr en väl känd risksituation inom vården. Vi jobbar ständigt med att förbättra det, berättar Martin Enander.

Allvarliga avvikelser har hittills varit få, men ett par sådana som berör allvarligt sjuka patienter har inträffat och de händelserna utreds nu.

Fel ska leda till förbättring

Pandemin innebär att många nya frågor kring patientsäkerhet och behandling uppstår. För att skapa effektiva lösningar behövs samarbete och erfarenhetsutbyte mellan regioner och kommuner, anser Enander.

- Tyvärr kom smittan in på många av landets särskilda boenden. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har påbörjat ett arbete för att särskilt granska detta, och i vårt län är det ett par boenden som berörs. Det är väldigt bra att IVO gör det, så att lärdomar kan dras.

Vård har skjutits upp

Covid-19 har lett till att människor inte sökt vård på samma sätt som tidigare och att planerad vård som bedömts kunna vänta har blivit satt på paus.

- Vi chefläkare ser i den uppskjutna vården en tänkbar patientsäkerhetsrisk i form av fördröjning av vård. Exempelvis kan behandling bli insatt för sent för att ge effekt. Vi har inte sett några sådana avvikelser än, men för verksamheterna är det synnerligen viktigt att nu fortsätta ta sig an den uppskjutna vården, säger Martin Enander. Och det är viktigt att invånare söker vård när det behövs!

Bibehållen patientsäkerhet

- Pandemin har inneburit en stor påfrestning för sjukvården, och mycket lidande för många av de som insjuknat och deras anhöriga. Vår bedömning är trots allt att vi i denna svåra situation har kunnat upprätthålla en god patientsäkerhet. De som arbetar vid första linjen i sjukvården gör ett fantastiskt arbete, avslutar Martin Enander.