Symbol med text "Agera för säker vård", illustration av två händer i ett handslag som får form av ett hjärta

Patientsäkerhetsberättelse för 2022

2023-03-01 20:39

I den årliga kvalitet- och patientsäkerhetsberättelsen redovisas strategier, mål och resultat av arbetet med att förbättra kvalitet och patientsäkerhet. Region Västernorrland har valt att även ta med kvalitetsperspektivet i patientsäkerhetsberättelsen.

Den beskriver hur regionen under föregående år har arbetat med utveckling av vårdkvaliteten och att förebygga och minska risker i vården.

Till Patientsäkerhetsberättelse 2022


Tillbaka till toppen