Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Personalbrist orsakar fortsatt sammanslagning

2019-08-13 17:33

Vårdavdelningarna 16 och 17 vid sjukhuset i Sollefteå har fortsatt brist på egen personal. Lyckade rekryteringar har gjorts men antalet nyanställningar är ännu inte tillräckligt många. Därför föreslås en fortsatt sammanslagning av avdelningarna fram till den 22 september.

Förslaget om fortsatt sommarsammanslagning kommer från berörda länsverksamhetschefer och tf biträdande sjukhusdirektör Christine Bylander. Förslaget förhandlas med de lokala förföreningsrepresentanterna i morgon onsdag, 14 juli.

- Just nu ser jag tyvärr ingen annan möjlighet än att förlänga den tillfälliga sammanslagningen av avdelning 16 och 17 fram till den 22 september. Vi arbetar för att då befinna oss i ett bättre läge så att vi kan återgå till att ha två avdelningar, det är vår absoluta ambition, säger Christine Bylander tf biträdande sjukhusdirektör.

Huvudorsaken till att avdelningarna behöver vara fortsatt sammanslagna är att den egna bemanningen inte är tillräcklig. Mest kritisk är situationen på avdelning 17 där endast en fjärdedel av personalstyrkan är egna anställda, vilket motsvarar fem personer. Avdelning 16 har 60 procent egna anställda*. Avdelningarnas övriga tjänster bemannas så långt det är möjligt med inhyrd personal. Det kan påverka kvalitet och patientsäkerhet negativt och försvårar möjligheten att arbeta med utveckling. Det finns även ett inriktningsbeslut i regionen om att minska andelen hyrpersonal. Det gäller inte bara i Sollefteå utan i hela länets specialistvård.

Nyanställningar efter lyckat projekt

Det har under flera år varit svårt att bemanna alla tjänster och olika insatser har gjorts för att förbättra läget. Den senaste insatsen, ett tidsbegränsat projekt som innebär att nyrekryterade sjuksköterskor erbjuds 5 000 kronor extra i månaden, har gett framgång. Trenden är positiv och hittills har totalt har nio sjuksköterskor nyanställts.

Regionen ska nu göra patientsäkerhetsanalyser och arbetsmiljöanalyser. Förutom fortsatt rekryteringsarbete görs också annat för att avdelningarna 16 och 17 ska kunna återgå till ordinarie verksamhet. Ledningen ska bland annat titta på om två palliativa vårdplatser kan flyttas från Sundsvall till Sollefteå och om det finns möjlighet att bemanna tre observationsplatser dygnet runt. Det kommer också att ske en översyn av lokaler.

- Det är en bekymmersam situation och vi gör allt för att vi ska kunna återgå till två avdelningar. Vi måste samtidigt säkerställa att vi bedriver en patientsäker vård och att personalen har rimliga arbetsförhållanden, säger Christine Bylander.

 

* Baserat på uppgifter från 190724