Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Plusresultat för Region Västernorrrland 2017

2018-02-14 10:45

Regionstyrelsen får idag information om det preliminära bokslutet för 2017. Ett bokslut som visar ett överskott på 115 miljoner kronor.

Region Västernorrland hade budgeterat ett överskott på 152 miljoner kronor för 2017. Det resultatet nåddes inte. Istället landar det ekonomiska resultatet på plus 115 miljoner kronor.

-För andra året i rad gör vi ett plusresultat, det visar att vi är på rätt väg. Vi kan nu se ett bokslut som är mer positivt än vad de tidigare prognoserna visade. Från och med september har vi förbättrat resultatet för varje månad, säger regionråd Erik Lövgren(S).

Statsbidrag drar upp

Trots att specialistvården gjorde ett resultat på minus 192 miljoner kronor, och att hälsocentralerna gick back med 52 miljoner, blir det alltså ett plusresultat för regionen som helhet. Enligt ekonomidirektör Lars Halén beror det bland annat på att regionen fått högre statsbidrag än beräknat. Att regionen inte gjort av med budgeterade pengar för oförutsedda kostnader är en annan orsak. Inte heller har utgifterna för till exempel IT-utveckling och andra projekt blivit så stora som väntat.

-Jag är glad att vi nått ett bättre resultat 2017 än vad vi hade 2016, vilket självklart är positivt. Tyvärr drar de ökade kostnaderna för inhyrd personal ner resultatet, säger Lars Halén som är nytillsatt ekonomidirektör i regionen.

Kostnadsökningen för stafetter har mattats av, men gick ändå upp med 16 procent till totalt 437 miljoner kronor ifjol. Det gör att kostnaden för hyrpersonal var 60 miljoner kronor högre 2017 än året innan.

Ekonomisk ryggsäck

Regionen har ett återställningskrav. Det betyder att de 274 miljoner som är kvar av underskotten från 2014 och 2015 ska återbetalas. När regionen nu gick 115 miljoner plus så blir summan kvar att återställa ungefär 160 miljoner kronor. Återställningen görs nu i en långsammare takt än tidigare beräknat, så att den är klar år 2020 om kommande budgetar hålls.

-Verksamheterna har en ekonomisk ryggsäck med in i framtiden, vilket kommer att göra det fortsatt kärvt, säger Lars Halén.

-Vi går vidare på den återhållsamma vägen. Vi ska fortsätta allt det goda arbete som påbörjats ute i verksamheterna, där det allra viktigaste är att få ner kostnaderna för inhyrd personal, säger Erik Lövgren.