Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Positivt resultat som ändå är negativt

2020-02-11 11:47

Region Västernorrlands ekonomiska resultat för 2019 landar på minus 60 miljoner kronor, det visar det preliminära bokslutet som presenterades för regionstyrelsen på tisdagens möte. Bokslutet visar ändå totalt ett överskott på 121 miljoner kronor, men det är när även de orealiserade finansiella kursvinsterna räknas in.

Region Västernorrland hade budgeterat ett överskott på 97 miljoner kronor för 2019. Istället blir det ekonomiska resultatet, utan de orealiserade finansiella kursvinsterna, minus 60 miljoner kronor.  Orealiserade finansiella kursvinster är den inkomst som regionen skulle ha fått vid en försäljning av sina aktie- och räntefonder. Eftersom fonderna ökat i värde ser det ut som en vinst för regionen utan att någon försäljning faktiskt är gjord. Den summan ska numera redovisas i bokslutet och därför blir resultatet 121 miljoner plus trots att regionen totalt sett gått back.

– Efter tre år av överskott gör vi nu ett negativt resultat trots stora intäkter från riktade statsbidrag. Det visar att vi har ett för högt kostnadsläge som också ökar mer än vad skatteintäkter och generella statsbidrag gör. Det som jag ändå ser som positivt är att vi har ett bokslut med bättre resultat än vad de tidigare prognoserna sa. Från och med september har vi förbättrat resultatet för varje månad, säger regionstyrelsens ordförande Glenn Nordlund(S).

Statsbidrag drar upp

Trots att specialistvården gör ett resultat på minus 330 miljoner kronor, och att hälsocentralerna går back med 25 miljoner, går alltså regionen som helhet inte lika dåligt. Enligt ekonomidirektör Lars Halén beror det bland annat på att regionen fått högre statsbidrag än beräknat och att regionen inte gjort av med budgeterade pengar för oförutsedda kostnader. Inte heller har utgifterna för olika projekt blivit så stora som väntat. Alla förvaltningar har också arbetat för att hålla ned sina kostnader.

– Jag är glad att vi nått ett bättre resultat 2019 än vad prognoserna visat under året. Tyvärr drar de fortsatt ökade kostnaderna för inhyrd personal ner resultatet. Vidare är det bekymmersamt att kostnadsökningstakten är alltför hög jämfört med finansieringen, säger ekonomidirektör Lars Halén.

Kostnadsökningen för inhyrd personal i hälso- och sjukvården ökade åter under 2019, och steg med drygt 11 procent till cirka 500 miljoner. Det gör att kostnaden var 53 miljoner kronor högre än året innan.

Ekonomisk ryggsäck

Regionen har ett återställningskrav. Det betyder att de 147 miljoner som är kvar av underskotten från 2014 och 2015 ska återbetalas. När regionen nu gick 60 miljoner minus så blir summan kvar att återställa ungefär 210 miljoner. Återställningen görs nu i en långsammare takt än tidigare beräknat, så att den ska vara klar år 2024.

– Vi måste tillsammans i hela regionen arbeta aktivt för att hushålla med våra resurser. Verksamheterna har en ryggsäck med in i framtiden, vilket kommer att göra det fortsatt ekonomisk kärvt, säger Lars Halén.

– Vi går vidare på den återhållsamma vägen. Vi behöver och ska fortsätta allt det goda förbättringsarbete som påbörjats ute i verksamheterna med mål att få ut så mycket god vård som möjligt av de resurser vi har, säger Glenn Nordlund.