Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Preliminär tidplan för vaccin

2021-01-22 15:10

Nu finns en preliminär tidplan för vaccinationen under första halvåret 2021. Tidplanen visar de olika faserna och vilken grupp som vaccineras under första halvåret 2021. Tidplanen revideras allt eftersom tillgången på vaccin levereras.

Alla invånare i Region Västernorrland får veta när, var och hur vaccination mot covid-19 ska ske. Det sker löpande i olika kanaler men den mest uppdaterade informationen för invånarna finns alltid på webbplatsen 1177.se. Där finns till exempel medicinsk information kring underliggande sjukdomar och vaccin mot covid-19.

Detaljerad information kan vi inte ge i dagsläget eftersom planering pågår både på kort sikt, just nu tillsammans med kommunerna, men parallellt även på lång sikt – fram till 30 juni. Vi hoppas att denna skiss ska ge en generell och överskådlig bild av processen.

Tabell som visar vilka grupper som får vaccineras mot covid-19 i vilka faser

Klicka på bilden för att öppna en större version i nytt webbläsarfönster.

Tidplanen visar de olika faserna och vilken grupp som vaccineras under månaderna januari till och med juni 2021. Tidplanen revideras allt eftersom beroende på vaccintillgång covid-19.

Fas 1: Du som bor eller arbetar på särskilda boenden för äldre personer.
När: Från och med december till och med februari 2021.
Var: På de särskilda boendena

Fas 1: Du som har hemtjänst och den som bor med dig, samt personal i hemtjänsten.
När: Från och med december till och med februari 2021.
Var: I hemmet eller på vaccinationslokal

Fas 2: Du som är 70 år eller äldre
När: Från och med februari till och med april 2021.
Var : Vaccinationslokal

Fas 2: Du som är vuxen och får stöd enligt LSS* eller har personlig assistans. 
När: Från och med februari till och med mars 2021.
Var: Vaccinationslokal.
*Gäller även vuxna som har beslut om assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken. Samt personal inom vård och omsorg, inklusive LSS, som arbetar nära patienter och omsorgstagare

Fas 2: Du som arbetar inom vården eller omsorgen.
När: Från och med februari till och med mars 2021.
Var: Arbetsplats eller vaccinationslokal.

Fas 3: Du som är i riskgrupp 18-69 år.
När: Från och med mars till och med april 2021.
Var: Vaccinationslokal.

Fas 4: Du som är 18-69 år.
När: Från och med april till och med juni 2021.
Var: Vaccinationslokal.

Information i flera kanaler

Förutom på 1177 informerar vi löpande under våren i olika kanaler, exempelvis; annonser i dagspress, sociala medier och via regionens webbplats. På rvn.se sänds också våra presskonferenser som är öppna och kan följas. Under februari får också gruppen 70+ ett riktat utskick hem i brevlådan med information. 

Du kan inte boka tid eller ställa dig i kö

Just nu pågår i Region Västernorrland vaccinering mot covid-19 på särskilda boenden och inom hemsjukvård, inklusive hushållskontakter. De äldre som fick första dosen i mellandagarna har i veckan fått sin andra dos. Vem som får vaccin först styrs av nationella prioriteringar. Grundprincipen är att de som löper störst risk att bli allvarligt sjuka erbjuds vaccinet först. Det går alltså inte att boka tid eller ställa sig i kö för vaccinering just nu.

Osäkerhet kring mängden vaccin

– Det finns en osäkerhet kring leverans av vaccindoser som komplicerar vårt arbete. Personal i kommunerna kan exempelvis inte börja vaccineras i den utsträckning som vi planerat för. Där behöver de äldre prioriteras och doserna går till dem i första hand. Det här påverkar vår planering i hög grad och det finns en osäkerhet i processen som vi nog får acceptera, säger Karin Sellgren, vaccinationssamordnare i Region Västernorrland.