Kölapp på apotek för egenprovtagning

Provtagning endast för personal som arbetar inom sjukvård, tandvård och äldreomsorg

2022-02-09 08:00

Från och med den 9 februari är det endast personal som arbetar nära patienter inom hälso- och sjukvården och personal inom tandvård och äldreomsorgen som får provta sig för covid-19. Om du inte tillhör någon av dessa grupper behöver du inte längre provta dig.

I dag den 9 februari upphör de flesta åtgärderna mot covid-19. I samband med förändringen rekommenderas regionerna att fokusera testning och smittspårning till att skydda sköra grupper inom hälso- och sjukvården samt inom äldreomsorgen.

- Utifrån de ändrade rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten så anpassar nu även vi i Region Västernorrland rutinerna för egenprovtagning, säger Anna-Lena Lundberg, områdesdirektör sjukvårdsområde Norra.

Den personal som får provta sig kan fortfarande göra det via provtagningsstationerna eller apoteken. De bokar tid via 1177 Vårdguidens e-tjänster liksom tidigare.

Mer information om hur du bokar egenprovtagning finns på 1177.se


Tillbaka till toppen