Lena Kåhre, fastighetschef, Elina Backlund Arab(S), Magnus Kristiansson, områdesdirektör RPK, Bengt Eriksson, kanslichef RPK, Glenn Nordlund(S), Ingeborg Wiksten(L) tar ett gemensamt spadtag iklädda gula västar och bygghjälmar.

Rättspsykiatriska regionkliniken växer

2022-09-02 09:33

På fredag morgon togs det första spadtaget på bygget som ska utöka Rättspsykiatriska regionklinikens vårdplatser från 101 till 134.

Bygget omfattar två nya vårdbyggnader och en ny byggnad med lokaler för besök, rehabilitering och aktiviteter samt utbildning och administration. Befintliga lokaler ska också anpassas och i den yttre miljön blir det rastgårdar och större parkering. Olika larm- och säkerhetssystem ingår också i investeringen.

Illustration: Arconi 

Magnus Kristiansson är områdesdirektör på Rättspsykiatriska regionkliniken och han är nöjd idag.

- Det här är mycket efterlängtat! Utökningen innebär förbättrad arbets- och vårdmiljö. Dels för att lokalerna blir moderna och ändamålsenliga, dels för att vi kan samla all vår verksamhet på ett ställe. Idag har vi även patienter och medarbetare på sjukhuset i Sundsvall, säger Magnus Kristiansson.

Lena Kåhre, fastighetschef, Elina Backlund Arab(S), Magnus Kristiansson, områdesdirektör RPK, Bengt Eriksson, kanslichef RPK, Glenn Nordlund(S), Ingeborg Wiksten(L) höll i spadarna.

En god investering

Tillbyggnationerna på 10 000 kvadratmeter gör att kliniken blir nästan dubbelt så stor till ytan. 

Illustration: Arconi 

Allt ska stå klart under 2025 och kostnaden beräknas till 607 miljoner kronor. Politiskt beslut om bygget togs i regionfullmäktige i juni.

- Här i Nacksta finns kompetens och möjlighet att växa. Vårdplatser på rättspsykiatriska vårdenheter är en bristvara nationellt. Vi bedömer att utökningen gör att vi får möjlighet att sälja många fler platser till andra regioner. På lång sikt finansierar bygget därför sig självt och våra medarbetare kan nu fortsätta utveckla vården i riktigt bra lokaler, säger Glenn Nordlund (S), ordförande regionstyrelsen.

Illustration: Arconi 


Tillbaka till toppen