Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 
Regionens hus i Härnösand

Region Västernorrland är i stabsläge

2020-03-09 13:46

Västernorrland har ännu inte några konstaterade fall av covid-19, men idag har smittskyddsläkare Hans Boman ändå beslutat att regionen förstärker sin beredskap och går upp i vad som kallas för stabsläge. Det görs för att ge tydligare ledning och samordning av arbetet kring Coronaviruset.

Stabsläge är det lägsta extra beredskapsläget inom regionen, vid svårare lägen används förstärkningsläge eller katastrofläge. Vid stabsläge aktiveras en ledningsgrupp som kallas RSSL, Regionala särskilda sjukvårdsledningen. Den leds nu av tillförordnad regiondirektör Anders Sylvan och gruppen håller sig underrättad om läget, vidtar åtgärder när det behövs och följer händelseutvecklingen.

Smittskyddsläkare Hans Boman tog beslut om stabsläge på måndag förmiddag.

- I praktiken skulle jag säga att vi faktiskt redan arbetat på det sättet under några veckor. Vi har hittills inga bekräftade fall av Covid-19, men ju fler fall som konstateras i Sverige, desto större blir sannolikheten att även vi snart har vår första patient som smittats av coronaviruset. Att vi är i stabsläge gör att vi har en högre beredskap än normalt och kan skapa en tydligare ledning, styrning och samordning av vårt arbete, säger Hans Boman.