Naturbild från Höga kusten

Region Västernorrland är nu medlem i det nordiska samarbetet Kvarkenrådet

2022-05-23 16:42

Region Västernorrland har valts in som fullvärdig medlem i Kvarkenrådet EGTS, något som stärker regionens möjlighet att gemensamt driva regionala frågor på nationell och EU-nivå.

Kvarkenrådet är ett nordiskt gränsregionalt samarbetsforum under det Nordiska ministerrådet för de tre österbottniska landskapen i Finland samt Västerbotten och nu hela Västernorrland som bildar Kvarkenregionen. Kvarkenrådet har medverkat i över hundra gränsöverskridande projekt under femtio år och är en gruppering i EGTS – Europeiska grupperingar för territoriellt samarbete.

- Våra nordiska samarbeten får nu ytterligare utbredning i och med vårt medlemskap i Kvarkenrådet. Utökade kontaktytor till både näringsliv och akademi i Kvarkenregionen kan bidra till att stärka Västernorrlands utveckling och tillväxt, säger Hans Backlund, ordförande, nämnden för hållbar utveckling, Region Västernorrland. 

Kvarkenrådets medlemmar röstade enhälligt igenom Region Västernorrlands medlemskap och genom det öppnas flera samarbetsmöjligheter mellan Österbotten, Västerbotten och Västernorrland inom kommande EU-programmet Interreg Aurora.

Ger nya möjligheter att driva EU-projekt

Kvarkenrådet ger Region Västernorrland nya unika möjligheter att driva EU-finansierade projekt. Regionen får med sitt medlemskap en stark samarbetsplattform för alla aktörer, både privata och offentliga i en stor Kvarkenregion. Samarbetet minskar och eliminerar gränshinder främst mellan Finland och Sverige med omedelbar verkan. Medlemskapet ökar också regionens synlighet på nationell och europeisk nivå.

Ett av Nordiska ministerrådets officiella gränsregionala samarbetsorgan

Kvarkenrådet är ett av de gränsregionala samarbetsorgan som får finansiering av Nordiska ministerrådet. Utöver det finansieras samarbetet av huvudmedlemmarnas medlemsavgifter.

Kvarkenrådets uppdrag är att utveckla regionen genom att:

  • erbjuda en samarbetsplattform för alla aktörer i regionen
  • minska och eliminera gränshinder
  • öka regionens synlighet på nationell och europeisk nivå
  • aktivt arbeta i flertalet europeiska nätverk
  • tillvarata regionens styrkor och främja regionens utveckling. Främst inom följande områden: näringsliv, utbildning, turism, forskning och utveckling, hälsovård, kultur, miljöfrågor, idrott, barn och unga samt kommunikationer och transportinfrastruktur.

Kvarkenrådet


Tillbaka till toppen