Collage visar sjukhusbyggnaderna i Sundsvall, Sollefteå och Örnsköldsvik

Region Västernorrland återgår till normalläge

2023-01-09 16:17

Från och med idag lämnar Region Västernorrland stabsläget och återgår till det som kallas normalläge. Det beslutet togs idag av den regionala särskilda sjukvårdsledningen då läget bedöms som mer stabilt.

- Vi har fortfarande ett ansträngt läge inom hälso- och sjukvården men den samlade bedömningen är att vi kan hantera det inom ordinarie verksamhet och befintliga ledningsforum. Även om läget har stabiliserat något kan det ändras fort. Vi har därför hög beredskap för att snabbt kunna aktivera stabsläge igen om situationen förvärras, säger Kjell Norman, t.f. hälso- och sjukvårdsdirektör.

Det var den 29 december som Region Västernorrland aktiverade stabsläget på grund av en ansträngd bemanningssituation och svårighet att bemanna vårdplatser.


Tillbaka till toppen