Region Västernorrland avstår statligt bidrag

2022-10-18 16:12

Region Västernorrland kommer inte att ta emot 24 miljoner kronor i tillfälligt statsbidrag som delegationen för kommunal ekonomi i balans nyligen beviljat i stöd. Anledning är osäkerhet om den årliga beräknade kostnadsreduceringen på 8.4 miljoner kronor kommer att kunna uppnås.

Totalt beviljades Region Västernorrland 42,9 miljoner kronor i statligt stöd, varav 24 miljoner avser en ombyggnad och sammanslagning av onkolog- och lungavdelningarna vid sjukhuset i Sundsvall.

– Det har nu hänt en del sedan det ursprungliga beslutet fattades, inte minst har behovet av vårdplatser och hur vi bäst nyttjar medarbetarnas kompetens blivit tydligt under sommaren. En sammanslagning av de båda avdelningarna är därför inte aktuell i dagsläget och därmed faller den tänkta kostnadsbesparingen på 8,4 miljoner kronor vilket vi nu meddelat delegationen för kommunal ekonomi i balans, säger regiondirektör Åsa Bellander.

Utökad samverkan nattetid

Den planerade ombyggnationen av lungavdelningen vid sjukhuset i Sundsvall pågår och beräknas vara klar i december 2022. 

– Det här är en ombyggnad som varit planerat länge för att förbättra arbetsmiljö och patientflöden. Tack vare att vi idag har en bra grundbemanning av sjuksköterskor på båda avdelningarna kan vi nu öppna maximalt med disponibla vårdplatser, från 24 till 30, vilket sänker kostnaden per vårdplats och minskar överbeläggningarna rent generellt på sjukhuset, säger Caroline Herlin, områdesdirektör för länssjukvårdsområde somatik.

Avdelningarna kommer under dagtid att arbeta med sina respektive patientkategorier, onkologi och lungmedicin, och på natten samverkar avdelningarna vid behov.

Medarbetarna nöjda

– Med tanke på att vi fått ny kunskap och att förutsättningarna kring vårdplatsarbetet förändrats så tycker jag det här är ett klokt ställningstagande. Vi har haft en bra dialog med medarbetarna i berörda verksamheter som är nöjda med den här lösningen, säger Åsa Bellander.

Konkurrensen om det tillfälliga statsbidraget om totalt 750 miljoner till stöd för kommuner och regioner med särskilt svag ekonomi har varit stenhård. Totalt har 23 kommuner och fem regioner sökt om stöd för 1,7 miljarder.
Region Västernorrland kommer nu att få 18,9 miljoner kronor i stöd till arbete kring åtgärder för energieffektivisering.


Tillbaka till toppen