Monasofi Wallinder, verksamhetschef för kvalitet och patientsäkerhet, jobbar nu med att bygga upp nya den nya tillfälliga organisation som ska utföra antikroppstestning i Västernorrland
"Vi räknar med att vara igång med antikroppstestning under hösten", säger Monasofi Wallinder, verksamhetschef för kvalitet och patientsäkerhet.

Region Västernorrland bygger upp helt ny organisation för antikroppstester

2020-08-06 06:00

Efter regeringens beslut om utökad nationell provtagning av covid-19, jobbar Region Västernorrland nu med att bygga upp en tillfällig organisation som ska utföra antikroppstester runt om i länet.

Enligt regeringens uppdrag ska landets regioner skala upp testningen av covid-19, utifrån folkhälsomyndighetens rekommendationer. Staten står för kostnaderna och syftet är minska smittspridning, begränsa smittans effekter samt få en aktuell bild av smittläget.

- Just nu rekryteras personal till 18 heltidstjänster som ska bemanna sex stationära team. Vi räknar med att vara igång med antikroppstestning under hösten, säger Monasofi Wallinder, verksamhetschef för kvalitet och patientsäkerhet.

Teamen kommer att finnas på plats i Sundsvall, Ånge, Sollefteå, Örnsköldsvik och Härnösand/Kramfors inom några månader.

- Det antikroppstest vi kommer att utföra är ett så kallat venprov som tas i armen och sedan skickas till regionens laboratorium för analys. Men innan allmän testning av invånare kan starta ska en pilot på personal först genomföras, säger Monasofi Wallinder.

För antikroppstestning av hälso- och sjukvårdspersonal, personal inom omsorg samt brukare i särskilt boende och hemtjänst som misstänks ha haft covid-19 ska testen vara kostnadsfria. Övriga invånare kommer att erbjudas antikroppstestning mot en egenavgift på 200 kronor.

Innan man testas ska det ske en medicinsk bedömning via formulär. Det behöver alltså inte innebära ett fysiskt läkarbesök, utan kommer att kunna göras digitalt.

- Det tar tid att bygga upp en ny organisation, men vi jobbar med att hitta smidiga lösningar för att komma igång så snart som möjligt och samtidigt undvika ökad belastning på övrig vård, säger Monasofi Wallinder.

Region Västernorrland räknar med att cirka hälften av länets invånare, omkring 120 000 personer, kommer att testa sig.

- Detta är en frivillig test för alla invånare över 15 år som haft misstänkt covid-19. Det är omöjligt att veta på förhand hur många som blir aktuella att provta, men vi rustar oss för en hög kapacitet, säger hon.

Eftersom covid-19 är en helt ny sjukdom är det fortfarande mycket som är okänt kring antikroppsutveckling och immunitet efter genomgången infektion. Kunskapen om hur vi kan använda resultatet av antikroppstestning kommer därför att öka med tiden.

Fakta antikroppstest:

  • Ett antikroppstest görs för att se om en person har bildat antikroppar mot viruset vid genomgången infektion.
  • Det görs genom ett blodprov.
  • Antikroppar bildas av kroppens immunförsvar och kan visa om en person fått ett helt eller delvis skydd mot covid-19.
  • Det kan ta tid för kroppen att bilda antikroppar och provet bör inte tas för tidigt, utan tidigast 10 dagar efter att personen tillfrisknat från misstänkt covid-19.
  • I dagsläget bedömer folkhälsomyndigheten att den som får ett positivt svar har ett skydd som varar i upp till sex månader från det att man fått sitt testresultat.

Källa: Folkhälsomyndigheten

 


Tillbaka till toppen