Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Region Västernorrland delar ut årets kulturstipendier

2021-11-17 16:40

Torsdag 18 november delas Region Västernorrlands kulturstipendium för 2021 ut till 13 stipendiater som bor i, eller har anknytning till, länet. Textilkonst, arkitektur och dans är något av det som årets kulturstipendiater ska använda sina pengar till.

Stipendierna delas ut för att kulturskapare och kulturutövare ska få möjlighet till vidareutbildning, förkovran eller egna projekt inom exempelvis bildkonst, musik, teater, dans, film, foto, design och litteratur. Stipendium i klassen kulturella och kreativa näringar tilldelas en person eller organisation som på ett betydelsefullt sätt bidrar till att skapa ett kreativt klimat eller främjar kreativa mötesplatser i Västernorrland.

- Stipendier är en viktig uppmuntran och möjliggörare för att kulturutövare ska få möjlighet att utveckla nya idéer. Färdiga verk kan säljas för att en utövare skall kunna leva på sin konst, men i utvecklingsstadiet kan ett stipendium göra skillnad för att nyskapande kultur ska bli till, säger Maria Oldenmark, kulturchef, Region Västernorrland.

Stipendierna delades ut i samband med regionfullmäktiges sammanträde med möjlighet att följa utdelningen via webbsändning. Totalt delades 250 000 kronor ut inom följande kategorier:

  • Tre kulturstipendier à 20 000 kronor
  • Två arbetsstipendier à 25 000 kronor
  • Två litteraturstipendier à 25 000 kronor
  • Två stipendier inom kulturella och kreativa näringar à 25 000 kronor
  • Fyra kulturstipendier för unga (mellan 16–25 år) à 10 000 kronor

2021 års stipendiater 

Kulturstipendium

Stipendiet är till för vidareutbildning, egen utveckling eller projekt inom bildkonst, musik, teater, dans, film, foto, design eller andra jämställda områden. Den sökande ska vara under 36 år. Stipendiesumma 20 000 kr.  

Arvid Oxelhöjd, Sundsvall/ Köpenhamn, Arkitektur
Motivering: Arvid önskar undersöka vad som är signifikativt för den norrländska arkitekturen och se hur aktuella samhällsförändringar påverkar livsmiljö i norr. Vi följer med spänning Arvids resa för utformning av goda livsmiljöer och attraktiva platser.

Jade Stenhuijs, Härnösand, Dans
Motivering: Vi ser att Jade kan bidra till att skapa nya mötesplatser för dans och på sikt öka tillgången till ett brett kulturutbud i Västernorrland. Jade utgör ett gott exempel på en driven och engagerad kulturskapare som bor och verkar i länet.

Arvid Ullberg, Ånge/Stockholm, Litteratur/Illustration
Motivering: 
Med hjälp av sägnen om St Olav och det kulturarv den utgör vill Arvid fördjupa sig i och utveckla sitt grafiska bildberättande. Vi hoppas att stipendiet kommer att möjliggöra kompetensutveckling och ser fram emot spridningen av kulturarvet till flera målgrupper.  

Arbetsstipendium

Stipendiets syfte är att utan avbrott få möjlighet att genomföra ett kulturarbete eller projekt inom bildkonst, musik, teater, dans, film, foto, design eller andra jämställda områden. Kan också användas för att vidareutbildning eller experiment inom det kulturella området. Stipendiesumma 25 000 kr.  

Hilde Opedal Nordby, Sundsvall, Textilkonst 
Motivering: 
Hilde tar tillvara på handens kunnande och beskriver sig som en traditionskonstnär. Hon vill utforska Medelpads textila historia och sprida hantverk och det immateriellt kulturarv till nya generationer.

Tove Nowén, Sollefteå/Stockholm, Film
Motivering: ”Vad är skillnaden mellan att höra och att lyssna?” frågar sig Tove och planerar en cinematisk hyllning till ljud och lyssnande. Hennes skapandeprocess finns i gränslandet mellan film och ljud och vi ser fram emot experiment i det konstnärliga skapandet.

Litteraturstipendium

Syftet med stipendiet är att du ska få möjlighet att, utan avbrott, genomföra ett projekt inom litteraturområdet. Du kan också använda stipendiet för konstnärlig utveckling och experiment inom det kulturella området. Stipendiesumma 25 000 kr.  

Lina Elmblad, Timrå
Motivering: Lina har under 2021 debuterat tvåfaldigt med en novellsamling för vuxna och en barnbok om hockey. I sitt författarskap lyfter Lina teman som sorg och förlust samt allas rätt till idrott, vänskap och acceptans. Litteraturstipendiet kommer att ge Lina tid och möjlighet att utveckla sitt författarskap och att fortsätta arbetet med att skriva en barnboksserie.

Sofia Weiss, Sundsvall
Motivering: Sofia är publicerad barnboksförfattare och utkommer med sin femte bok 2022. Med sitt författarskap vill Sofia väcka och stärka barns läslust samtidigt som hon inte räds att gestalta svåra ämnen som psykisk ohälsa i familjen, ensamhet och utanförskap.  Med detta litteraturstipendium kommer Sofia att få möjlighet att fokusera på sitt skrivande, något som kommer att utmynna i litteratur som skapar läslust för barn och unga. 

Stipendium inom kulturella och kreativa näringar

Ges till entreprenör som på ett betydelsefullt sätt bidrar till att skapa ett kreativt klimat eller främjar kreativa mötesplatser i Västernorrland. Kan även ges för att genomföra nyskapande projekt inom kulturella och kreativa näringar. Stipendiesumma 25 000 kr.  

Sara-Kajsa Vilgotsdotter Lundgren, Sollefteå, Teater 
Motivering: Sara-Kajsa vill uppmuntra och inspirera vår kreativitet och fantasi med teater och berättande. Genom att söka upp människor i glesbygd och lyfta fram deras berättelser skapas en stolthet och kommunikation som bidrar till RUS mål om att vårt län ska bli den plats som människor väljer för att leva och besöka.

Sundsvall Makers, Sundsvall, Innovation
Motivering: Genom att verka för återbruk och kombinera traditionellt hantverk med digital teknik och maskinell tillverkning uppmuntrar Sundsvall makers intresset hos unga inom teknikbranschen. Det och en gör-det-tillsammans-princip bidrar till mångfald samt en fortsatt skaparkraft och kreativitet i länet.

Ungdomsstipendium

Stipendiet tilldelas sökande med engagemang för vidare utveckling och utövande av respektive konstform. Den sökande ska vara mellan 16 och 25 år. Stipendiesumma 10 000 kr.  

Daniel Hardstaff, Örnsköldsvik, Spel
Motivering: Med hjälp av ett stipendium vill Daniel fördjupa sig i spelutveckling, utveckla karaktärer och bygga sagovärldar. Vi hoppas på att fått stötta en bidragande faktor till det svenska spelundret!

Sanna Boholm, Sundsvall, Textilkonst
Motivering: Sanna använder aspekter som återbruk och hållbarhet i sitt skapande, och kombinerar det med metodutveckling.  Stipendiet utgör ett stöd för vidareutveckling inom nyskapande textilkonst.

Gustaf Eriksson, Sundsvall, Musik
Motivering: Med ett stort engagemang och bredd visar Gustaf tecken på att på sikt utgöra en mycket spännande kulturskapare. Stipendiet ges för att möjliggöra vidareutveckling inom det egna skapandet.

Ylva Alexandersson, Kramfors, Litteratur
Motivering: Ylva skapar med demokrati och allas lika värde i sinnet och har som mål att bli författare och på andra sätt engagera sig inom kultur. Med stipendiet ges möjlighet till att vidareutvecklas och fortsätta med att arbeta med viktiga teman.

 Stipendierna delades ut 18 november.

Länk till webbsändning Regionfullmäktige

 

 

Översta raden, från vänster; Daniel Hardstaff, Sofie Pettersson från Sundsvall Makers, Andra raden, från vänster: Sofia Weiss, Lina Elmblad, Sanna Boholm, Gustaf Eriksson, Främre raden, från vänster: Sara-Kajsa Vilgotsdotter Lundgren, Hilde Opedal Nordby, Ylva Alexandersson