Dansare på scen

Region Västernorrland fördelar 56 miljoner kronor till regional kultur genom statligt stöd

2023-02-22 16:29

Omfattningen av de statliga stöden beslutades i januari 2023 av Statens kulturråd. Region Västernorrland har nu pekat ut vilka verksamheter som ska få vilket stöd i länet.

Region Västernorrland har genom beslutet i Statens kulturråd sammanlagt tilldelats 56 152 000 kronor i enlighet med Förordning (2010:2012) om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet. 21 februari beslutade regionala utvecklingsnämnden fördelningen av de årliga statliga medlen till kulturområdet med utgångspunkt i kultursamverkansmodellen. Stödet ska delas ut till professionella regionala institutioner som ska främja konst och kultur av hög kvalitet.

- Ett rikt kulturliv är viktigt för att människor ska välja att leva och bo i Västernorrland och också för att företag och organisationer ska vilja bygga sin verksamhet här. Kulturen stärker demokratiska värden och de statliga medlen bidrar till att vi tillsammans kan utveckla kulturen i Västernorrland, säger Jonny Lundin (C), ordförande regionala utvecklingsnämnden, Region Västernorrland.

Kultursamverkansmodellen är under översyn

Region Västernorrland ingår i den så kallade kultursamverkansmodellen som i korthet innebär att statliga pengar till kulturområdet fördelas av regionen i enlighet med en regional kulturplan som region och stat kommit överens om, i dialog med regionala kulturverksamheter, kommuner och fria kulturutövare. Det pågår just nu en översyn av kultursamverkansmodellen genom Kulturdepartementet. Syftet med översynen är att modellen ska utvecklas så att den i ökad grad kan bidra till kultur i hela landet och till att de nationella kulturpolitiska målen uppfylls. I översynen ska hänsyn tas till regionernas frihet och ansvar.

- Vi välkomnar översynen av kultursamverkansmodellen och ser fram emot att kunna lämna synpunkter i ett remissförfarande. Redan nu kan vi konstatera att om vi ska kunna behålla vår höga kvalitet på konst och kultur i Västernorrland så är det angeläget att inte statsbidragen urholkas över tid, säger Jonny Lundin.

Statsbidraget för 2023 har räknats upp med 1,14 procent jämfört med föregående år för pris- och löneomräkning. Region Västernorrlands verksamhetsbidrag förstärks därför med 633 000 kr.

- Statsbidraget för 2023 har svag uppräkning från statlig nivå vilket ställer krav på en stabil regional finansiering av kulturlivet. Med tanke på omvärldsläget så har många verksamheter ett utmanande ekonomiskt läge under 2023. Att vi har fortsatt starka kulturinstitutioner i Västernorrland är betydelsefullt för både näringsliv och samhället i övrigt, säger Maria Oldenmark, kulturchef, Region Västernorrland.

Kontakt:

Jonny Lundin (C), ordförande regionala utvecklingsnämnden
Telefon: 0611-803 43
E-post: jonny.lundin@rvn.se

Maria Oldenmark, kulturchef, Region Västernorrland
Telefon: 0611-802 63
E-post: maria.oldenmark@rvn.se

HansOlov Furberg, verksamhetschef, kultur och bildning, Region Västernorrland
Telefon: 0612-856 20
E-post: hans.olof.furberg@rvn.se

Mottagare av statligt stöd i kultursamverkansmodellen

  • Scenkonst Västernorrland AB
  • Danskonsulent 
  • Riksteatern Västernorrland
  • Norrlands nätverk för musikteater och dans (NMD)
  • Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland
  • Hemslöjdsfrämjande verksamhet
  • Regionbibliotek Västernorrland
  • Näringslivsarkiv i Norrland
  • Föreningsarkivet Västernorrland
  • Konststrategisk verksamhet

Tillbaka till toppen