Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 
Åsa Bellander, regiondirektör

Region Västernorrland går in i normalläge

2021-09-06 16:03

Nu sänker Region Västernorrland sitt beredskapsläge till det som kallas för normalläge. Det innebär att vårdarbetet med covid-19 hanteras inom ordinarie verksamhet och styrs av ledningen för hälso-och sjukvården i regionen.

Under större delen av pandemin har regionen varit i stabsläge. En särskild krisledning, RSSL, har ytterst fattat beslut och samordnat regionens arbete kring covid-19 och vaccinationerna.

– Nu har vi ett läge med minskad smittspridning, hög vaccinationsgrad i länet och en relativt låg belastning i vården av covidpatienter. Vi bedömer att det fortsatta pandemiarbetet främst berör hälso- och sjukvårdsverksamheterna. Därför är det effektivast att hantera pandemifrågorna i den ordinarie verksamheten, säger regiondirektör Åsa Bellander.

Även om läget har stabiliserats, har pandemin och vaccinationsarbetet fortsatt hög prioritet.

Hög beredskap att ställa om vården

– Vi fortsätter att noga följa utvecklingen av pandemin och vid behov kan beslutet komma att ändras. Dessbättre har vi hunnit bygga en god erfarenhet kring behandling av covid-19 och har en ordentlig planering för att vid behov snabbt ställa om vården ytterligare en gång, så jag känner mig trygg med vår beredskap, säger Åsa Bellander.

Beslutet i Region Västernorrland går i linje med övriga regioner i landet där en majoritet av alla landets 21 regioner nu befinner sig i normalläge.

Beslutet gäller från 6 september och tills vidare.