Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 
Terez Bergfeldt och Linda Isaksson i samspråk med Peter Edlund och Irene Jonasson från Hola Folkhögskola

Region Västernorrland har köpt andelar i andelsjordbruk

2018-07-05 10:48

Ålsta folkhögskola, Hola folkhögskola samt Österåsens Hälsohem har köpt 10 andelar i andelsjordbruket Torsåker Gårdsprodukter AB.

Leveranser av rotfrukter och grönsaker kommer att ske varannan vecka under perioden augusti-december. Varje leverans innehåller ett varierat utbud av frilandsgrönsaker. Avtalet ger även möjlighet till att boka pedagogiska studiebesök på gården som drivs av Terez Bergfeldt och Linda Isaksson.

Ett tvåårigt avtal har tecknats till ett värde av 125 000 kronor med möjlighet att förlänga ytterligare två år samt utöka antalet andelar. Torsåkers Gårdsprodukter erbjuder totalt 50 andelar och Region Västernorrland har tecknat sig för 10, varav Österåsens Hälsohem har 6 och de båda folkhögskolorna 2 andelar vardera.

Idén om att upphandla andelsjordbruk har framförts från restaurangpersonalen vid Ålsta folkhögskola, Hola folkhögskola samt Österåsens Hälsohem. Inköp och Upphandling kontaktades, och en direktupphandling genomfördes i början av 2018.

-Att köpa andelar i andelsjordbruket har ett viktigt symboliskt värde. Mig veterligen har regionen aldrig upphandlat detta tidigare. Det ligger i tiden och går hand i hand med regionplanen, säger Victoria Nordin på Inköp och Upphandling.

I regionplanen står det bland annat ”För att skapa fler jobb på landsbygden är det viktigt att stödja lokal vidareförädling av jordbrukets produkter”.

Vad innebär andelsjordbruk?

  • Delad risk och ansvar mellan bonde och konsument som bidrar till en hållbar produktion av mat, både socialt, ekonomiskt och miljömässigt. Andelsägarna delar lika på skörden. 
  • Direkt partnerskap utan mellanhänder vilket leder till att medlemmarna har insyn i verksamheten och vet hur maten är producerad.
  • Avtal där bonde och konsument binder upp sig med varann, oftast en odlingssäsong i taget.