Region Västernorrland i normalläge

2022-10-19 08:00

Region Västernorrland är från och med idag, onsdag, åter i normalläge då bemanningssituationen inom hälso- och sjukvården successivt förbättrats under hösten. Därmed avvecklas den särskilda regionala sjukvårdsledningen, RSSL, som varit i drift sedan slutet av april.

- Vi har fortfarande ett ansträngt läge inom delar av hälso- och sjukvården främst på sjukhuset i Sundsvall, vilket vi jobbar hårt med för att lösa genom olika åtgärder. Majoriteten av dessa frågor kan dock hanteras i ordinarie linje- och mötesstruktur, säger Kjell Norman, tf hälso- och sjukvårdsdirektör.

Region Västernorrland har sedan våren 2020 mer eller mindre konstant haft den särskilda sjukvårdsledningen, RSSL, aktiverad för att så effektivt som möjligt på regionövergripande nivå skapa förutsättningar för att hantera såväl pandemin som bemanningsfrågor.

- Nu är vi ett läge där belastningen i vården på grund av covid-19 minskar samtidigt som de flesta verksamheter rapporterar ett alltmer stabilt bemanningsläge. Den samlade bedömningen från hälso- och sjukvårdens ledning är därför att vi nu kan återgå till normalläge, säger Kjell Norman.

Tre nivåer på beredskapslägen

Regionen har tre olika grader av beredskapslägen. Stabsläge är den första nivån ovanför normalt beredskapsläge inom regionen. Nästa nivå av förhöjd beredskap är förstärkningsläge och den högsta nivån är katastrofläge.

- Vi följer utvecklingen noggrant. Om situationen avseende covid-19 eller bemanningsläget drastiskt försämras har vi god beredskap för att snabbt aktivera stabsläget igen, säger Kjell Norman.


Tillbaka till toppen