Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Region Västernorrland ökar provtagningskapaciteten -  Från måndag provtas alla med symptom på covid-19

2020-06-10 16:20

Från måndag 15 juni får alla invånare med symptom på covid-19 provtas i Västernorrland. Målet är att öka antalet provtagningar från drygt 1 000 per vecka till 3 000 per vecka i enlighet med nationellt satta mål.

- Regeringen har upprepat att det här är regionernas ansvar och även om det inte har varit tydligt hur detta ska gå till så kan inte det hindra oss från att ta det här på största allvar. Antalet provtagna invånare har ökat vecka från vecka, men nu måste vi lägga i en ännu högre växel, säger regiondirektör Anders Sylvan.

Alla med symptom

Region Västernorrland erbjuder från måndag 15 juni provtagning till alla invånare med symptom, även milda sådana som lätta förkylnings- eller övre luftvägssymtom. Främsta syftet med denna breda provtagning är att personer med lindriga symtom ska kunna återgå till arbete.

- Det finns rimliga förväntningar från våra invånare om att få testa sig för att få veta om man är smittad och när man kan återgå i arbete. Nu erbjuder vi våra invånare med symptom att testa sig för att ta reda på om man har en covid-19-infektion, säger Anders Sylvan.

Del av utökad provtagning

Proverna kommer i första hand att utföras av Regionens hälsocentraler men för att klara av kapacitetsökningen kommer regionen på sikt också att erbjuda provtagning på andra ställen och på annat sätt exempelvis egen provtagning via 1177.se. Regionen håller nu på att bygga upp en särskild organisation för att klara målet med en bred testning av länets invånare.

Beslutet om att prioritera upp provtagningarna i Västernorrland kan leda till undanträngningseffekter för övrig vård.

- Problem som kan uppstå får vi lösa när de dyker upp. Nu är det viktigt för både invånarna och samhället i stort att vi bygger en storskalig kapacitet för en bred provtagning, säger Anders Sylvan.

Fram till och med vecka 23 hade närmare 6 500 personer i Västernorrland provtagits, varav 1 229 personer under den senaste veckan.

Regionens egna laboratorier kommer inte på egen hand att klara av att analysera den ökade mängden prover. Därför kommer också avtalade laboratorier utanför länet att användas.

Prioriterade grupper

Förutom de prover som tas på invånarnas eget initiativ prioriteras som tidigare personer med covid-19-symptom som har behov av sjukhusvård, personer som tillhör riskgrupp och där läkare bedömer att test behöver göras, personer med covid-19-symptom som bor på äldreboende eller boende för personer med funktionsvariation och hälso- och sjukvårdspersonal samt tandvårdspersonal i region och kommun som har symptom på covid-19-infektion.