Person som håller upp ett regnbågsfärgat hjärta av papper

Region Västernorrland ökar samverkan med RFSL

2022-12-20 15:56

Nämnden för hållbar utveckling tog i förra veckan beslut att underteckna ett samverkansavtal med RFSL i Västernorrlands län. Syftet med avtalet är att skapa ett långsiktigt, kunskapsbaserat samarbete för att uppnå en god, jämlik och jämställd hälsa i Västernorrland.

- Genom samverkansavtalet vill vi verka för ett långsiktigt samarbete och ökat kunskapsutbyte kring förhållanden som påverkar hbtqi-personers hälsa. Med en tätare samverkan kan vi tillsammans identifiera utmaningar, behov, möjliga åtgärder och insatser, säger Sofia Mackin, tf. verksamhetschef miljö- och folkhälsoverksamheten, Region Västernorrland.

Folkhälsopolitiken har ett övergripande mål om en god och jämlik hälsa i hela befolkningen. Hälsan för många invånare är generellt god och utvecklas positivt men det finns skillnader mellan olika grupper. Bland hbtqi-personer rapporteras en sämre hälsa jämfört med hetero-personer.

- Vi behöver samarbeta mer med civilsamhället för att främja en god livskvalitet för Västernorrlands invånare. I det arbetet är RFSL är en viktig resurs, säger Hans Backlund (S), ordförande nämnden för hållbar utveckling.

Kontakt:
Hans Backlund, ordförande nämnden för hållbar utveckling
Telefon: 070-264 82 79
E-post: hans.backlund@rvn.se

Sofia Mackin, tf. verksamhetschef miljö- och folkhälsoverksamheten
Telefonn: 070-283 11 48
E-post: sofia.mackin@rvn.se

 

RFSL i korthet

RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners, queeras och intersexpersoners rättigheter, är en ideell organisation som grundades 1950. RFSL:s målsättning är att samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter ska gälla för hbtqi-personer som för alla andra i samhället.


Tillbaka till toppen