Porträttfoto på Glenn Nordin och Jonny Lundin.
Glenn Nordlund (S) regionstyrelsens ordförande och Jonny Lundin (C) oppositionsråd.

Region Västernorrland säljer sina fondinnehav med andelar i Ryssland

2022-03-04 16:28

Med anledning av Rysslands militära invasion av Ukraina beslutar Region Västernorrland att sälja sina aktiefonder med andelar i Ryssland. Totalt har regionen placeringar för omkring 78 000 kronor i ryska fonder.

Region Västernorrlands pensionsmedelsportfölj består av en mix av fonder med räntebärande värdepapper, obligationer samt svenska, nordiska och globala aktier. Portföljens marknadsvärde uppgår i dagsläget till drygt 3 miljarder.

I denna stora portfölj ingår en global fond med ett totalt värde på cirka 10 miljoner, framför allt med inriktning i företag på tillväxtmarknader. En liten andel på omkring 78 000 kronor av dessa är placerad i ryska fonder. Det utgör 0,003 procent av regionens totala pensionsmedelsportfölj.  

- Trots att vi har en ytterst liten del placerad i ryska fonder är det här en viktig politisk markering. Vi har därför i bred enighet beslutat att omgående avveckla innehavet i den fond i vilket de ryska innehaven ingår. Beslutet är en tydlig markering mot den oacceptabla och oförsvarbara ryska aggressionen mot Ukraina, säger regionstyrelsens ordförande Glenn Nordlund (S).

Finansiell policy ställer krav

Region Västernorrlands finansiella policy ställer krav att de företag och organisationer i vilka kapital investeras följer de internationella normer för mänskliga rättigheter, arbete och miljö som finns formulerade i FN-konventioner och traktater som humanitär rätt, folkrätt och miljölagstiftning.

- Det är väsentligt att Region Västernorrland på det sätt vi kan tar ett tydligt avstånd mot Rysslands militära invasion av Ukraina och de brott mot mänskliga rättigheter med mera som detta innebär. En självklar handling är att avsluta regionens placeringar av pensionsmedel i ryska värdepapper, vilket vi nu gör i politisk enighet, säger oppositionsråd Jonny Lundin (C).


Tillbaka till toppen