Kvinna åker skidor

Region Västernorrland stärker stödet till RF-SISU

2022-12-20 09:18

RF-SISU Västernorrland får ett utökat ekonomiskt stöd av Region Västernorrland för 2023. Pengarna ska användas till att stärka idrottsföreningarna i återstartsarbetet efter coronapandemin.

- Vi är mycket nöjda med det här utökade stödet till idrottsrörelsen i Västernorrland. Att ge idrotten bättre förutsättningar stämmer väl in med vårt uppdrag att verka för en god och jämlik hälsa för länets invånare, vilket också är en förutsättning för regional utveckling, säger Hans Backlund (S), ordförande nämnden för hållbar utveckling, Region Västernorrland.

Beslutet om ett utökat stöd med 643 000 kronor för 2023 klubbades under fredagen. Det var en glad distriktsidrottschef för RF-SISU som tog del av beskedet.

- Det här är ett kvitto på att RF-SISU gör skillnad för idrottsföreningarna. När idrottsrörelsen blir starkare så leder det i sin tur till många positiva effekter, bland annat en bättre folkhälsa, säger Elisabeth Byström, distriktsidrottschef.

Det finns omkring 600 idrottsföreningar i länet och under coronapandemin var Västernorrland det län som tappade mest deltagartillfällen (idrottsutövande i föreningsregi för barn och unga mellan 7 och 25 år) i landet. Under 2022 har RF-SISU Västernorrland samverkat med närmare 280 av dem i folkbildnings- och utbildningsinsatser av olika slag. Många av årets insatser har handlat om att skapa förutsättningar för att både rekrytera och behålla aktiva men också ledare. Det extra stödet som nu beslutats skapar bland annat förutsättningar för att möta ännu fler föreningar.

Kontakt:
Hans Backlund, ordförande nämnden för hållbar utveckling
Telefon: 070-264 82 79
E-post: hans.backlund@rvn.se

Sofia Mackin, tf verksamhetschef miljö- och folkhälsoverksamheten
Telefonn: 070-283 11 48
E-post: sofia.mackin@rvn.se

Elisabeth Byström, distriktsidrottschef, RF-SISU
Telefon: 0104764874
E-post:

 

   


Tillbaka till toppen