Mattias Almqvist står framför en av Region Västernorrlands bilar och visar upp ett diplom
Mattias Almqvist, Region Västernorrland, visar upp diplomet från milöbilsdiagnosen.

Region Västernorrland tar emot nationellt pris för ökat elbilsinnehav

2023-05-12 09:42

Miljöfordonsdiagnos är en återkommande tävling med ranking av kommuners och regioners fordonsflottor i förhållande till riksdagens uppsatta miljömål om minskade koldioxidutsläpp till 2030. I årets tävling är Region Västernorrland den region som visar störst förbättring i Sverige när det gäller ökning av antal elbilar.

- Vi är jätteglada för det här priset som visar att vi är på god väg att minska klimatavtrycket när det gäller våra fordon. Vi regioner och kommuner är viktiga i den gröna omställningen och kan visa vägen för andra att ny teknik verkligen fungerar. Nu fortsätter vi arbetet med att ställa om vår fordonsflotta till att bli fossiloberoende, säger Sofia Mackin, enhetschef, enheten för miljö och hållbarhet, Region Västernorrland.

Fossilfria transporter 2030

Region Västernorrland har som målsättning att samtliga inrikestransporter, både egna och leverantörernas, ska vara fossilfria år 2030. Det innebär att leasingbilar och egenägda bilar ska drivas på förnyelsebara bränslen eller el. Region Västernorrland arbetar på lång sikt med målsättningen vilket uppmärksammas i och med priset för den största ökningen av antal fossilfria bilar i årets miljöfordonsdiagnos. Detta genom en ökning med 17 elbilar.

Drivmedel med hög klimatnytta ökar nationellt

Årets viktigaste trend nationellt är den stora ökningen av antalet kommuner och regioner som minskar sin klimatpåverkan i så stor utsträckning att de når målen, genom att köra på drivmedel med hög klimatnytta såsom el, biogas, E85, HVO100. 53 kommuner och sju regioner når målen om 70-procentig minskning av de fossila koldioxidutsläppen från fordonsflottan i årets undersökning. Det är mer än en fördubbling jämfört med föregående år. Region Skåne är den enda region som har 100 procent fossilfria personbilar och tar därmed hem priset för bästa region

Miljöfordonsdiagnos är en återkommande tävling där resultaten i olika kategorier betygssätts och vinnare utses. Tävlingen bygger på dataunderlag från Dun & Bradstreet med uppgifter från den samlade fordonsflottan som sedan analyserats av Miljöfordon Sverige.

Ta del av hela listan på vinnare i miljöfordonsdiagnosen:

Miljöfordonsdiagnos 2023 (miljofordonsverige.se)

Ta del av Region Västernorrlands Hållbarhetsplan 2020-2024:

Region Västernorrlands Hållbarhetsplan 2020-2024

Representanter från Region Västernorrland tog emot priset i miljöbilsdiagnosen. Från vänster i bild: Jan Lindberg, Mattias Almqvist och Håkan Nordlöf.


Tillbaka till toppen