Region Västernorrland utlyser år 2023 projektstöd för att öka invånarnas fysiska aktivitet

2023-01-24 11:08

Region Västernorrland utlyser år 2023 ett projektstöd riktat till idéburna föreningar och organisationer i Västernorrlands län för att minska stillasittande och öka invånarnas fysiska aktivitet med fokus på naturvistelse i anslutning till friluftsveckan (före, under och efter) den 29 maj-4 juni 2023.

Aktiviteterna kan påbörjas på våren och avslutas senast den 31 december 2023. Det kan till exempel handla om promenadgrupper för barn, ungdomar, vuxna, rullatorrally för äldre, orientering för ovana deltagare, undervisning om hur man hittar i skogen med en karta, kompass och så vidare.

Ansökan ska vara inskickat senast 28 februari 2023.

Till mer information om projektstödet Region Västernorrland - Stöd för jämlik hälsa (rvn.se)

 


Tillbaka till toppen