En ung och en äldre kvinna tittar tillsammans på en dator.

Region Västernorrland vill stärka samarbetet med civilsamhället

2022-01-31 17:03

Regionfullmäktige har beslutat att inleda en fördjupad samverkan med representanter för det civila samhället. Samverkan ska röra frågor och gemensamma mervärden kring både regional utveckling samt arbetet för en god och nära vård. Region Västernorrland bjuder därför in till en digital dialog kring hur man tillsammans och gemensamt kan stärka möjligheterna till samverkan utifrån olika perspektiv.

- Det är oerhört viktigt att tillvarata det engagemang och den kunskap som finns i den ideella sektorn i Västernorrland. Föreningar och organisationer som bidrar till samhällets utveckling, och där människor kan påverka på flera samhällsnivåer, är till stor del en grundpelare i ett demokratiskt samhälle, säger Märta Molin, regional utvecklingsdirektör, Region Västernorrland.

Samarbete bidrar till utveckling

Det utökade samarbetet mellan Region Västernorrland och aktörer inom civilsamhället initieras för att gemensamt kunna möta utmaningar och frågeställningar som bidrar till Västernorrlands utveckling. Arbetet ska ske utmaningsdrivet, utifrån frågor som regionen eller civilsamhället bedömer är relevanta och viktiga – och där samverkan mellan aktörer på lokal, regional eller nationell nivå är avgörande för att hitta lösningar.

- Civilsamhällets aktörer har stor betydelse för Västernorrlands folkhälsa och livskvalitet. Att människor kan mötas och arbeta i egna organisationer för sina åsikter eller intressen är en viktig demokratisk och samhällsutvecklande funktion för länet. Det är ofta tack vare det ideella föreningslivet eller enskilda människors idéer och initiativ som samhället utvecklas och blomstrar, säger Ewa Klingefors, samordningsdirektör, Region Västernorrland.

Dialogen startas i februari genom en första träff med inbjudna organisationer.


Tillbaka till toppen