De tre mottagarna av årets hållbarhetspris står utomhus.
Per Jutterström, Fritidsbanken, Jennie Hjort, Teamsters och Anders Isaksson, Region Västernorrland, är årets hållbarhetshjältar.

Region Västernorrlands hållbarhetspris och jämställdhetspris för 2022 är utdelade

2023-03-01 16:58

2022 års vinnare av Regionens hållbarhetspris har nu utsetts. Samtidigt delades också regionens interna jämställdhetspris ut.

Vinnarna av Region Västernorrlands hållbarhetspris utsågs i samband med onsdagens regionfullmäktige. Det interna priset går till Anders Isaksson, enhetschef Transportenheten Sundsvall och det externa priset delas av organisationerna Teamsters och Fritidsbanken Sundsvall. Samtliga mottar en prissumma på 20 000 kr.

Anders metoder utvecklar avfallsåtervinningen

Anders Isaksson har arbetat mycket aktivt med att utveckla avfallsåtervinningen vid Sundsvalls sjukhus, i nära samarbete med medarbetarna på enheten. De metoder som har arbetats fram kan nyttjas vid länets samtliga sjukhus.

- Det är hedrande att få priset och det ger ny energi och fortsatt uthållighet att utveckla arbetet, säger Anders Isaksson.

Rörelseglädje och inspiration genom Teamsters

Teamsters är Timrå IK’s verksamhet för social hållbarhet och får priset för sitt arbete med trygga, utvecklande och aktiva sammanhang för barn och unga. Teamsters skapar rörelseglädje och fritidsaktiviteter för de som står utanför föreningslivet och inspirerar även samhället runtomkring till större engagemang.

- Det är viktigt att våra framtida vuxna ska hitta ett sammanhang där de känner sig sedda och inkluderade. Teamsters arbetar för att sprida kunskap och rörelseglädje eftersom det tillsammans med en känsla av tillhörighet är av stor vikt för hälsan, säger Jennie Hjort, verksamhetsledare, Teamsters.

Återbruk av sportutrustning i Sundsvall

På Fritidsbanken i Sundsvall får man låna sport-, fritids- och friluftsutrustning. Det bidrar till jämlik hälsa och cirkulära flöden av produkter. Fritidsbankens verksamhet ligger helt i linje med målen i Agenda 2030 och utgör en viktig inspiration för allt fler Sundsvallsbor när det gäller en mer aktiv fritid och återbruk för mindre miljöpåverkan.

- Fritidsbanken finns även på fler orter i länet vilket är värt att uppmärksamma. Vi jobbar vidare för en bättre folkhälsa, säger Per Jutterström, verksamhetsledare Fritidsbanken, Sundsvalls kommun.

Regionens hållbarhetspris går till en person eller organisation som gjort en särskild insats för en hållbar utveckling värd att uppmärksammas. Prestationer som är direkt hållbarhetsfrämjande samt forsknings- och opinionsbildande insatser kan belönas. Insatsen kan vara genomförd eller pågående och präglas av engagemang och handlingskraft. De områden som bedöms är:

 • Kunskap och inspiration
 • Hälsa
 • Resurser och miljöpåverkan
 • Klimatpåverkan
 • Spridning av insatsen

Jämställdhetspriset till fysioterapimottagningen i Sundsvall

Samtidigt med hållbarhetspriset delas också regionens interna jämställdhetspris på 25 000 kr ut. Det tilldelas Fysioterapimottagningen i Sundsvall. Med stort engagemang och hög kompetens, i ett arbete som kännetecknas av kontinuitet och systematik, bidrar fysioterapin till en mer jämställd organisation.

- Det här är en del av vår arbetsvardag. Vi arbetar självklart för en könsneutral rekrytering och lönesättning och ett delat föräldraskap. Vi är en enhet med hög trivsel, säger Anna-Karin Zell, enhetschef, fysioterapimottagningen, Sundsvalls sjukhus.

Jämställdhetspriset belönar en genomförd eller pågående jämställdhetsinsats och ska stimulera utvecklingsarbeten som leder jämställdheten framåt. Tema för 2022: De jämställdhetspolitiska målen.

Det övergripande målet för jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sitt eget liv. De sex delmålen är:

 • En jämn fördelning av makt och inflytande
 • Ekonomisk jämställdhet
 • Jämställd utbildning
 • Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet
 • Jämställd hälsa
 • Mäns våld mot kvinnor ska upphöra

Kontakt: 
Sofia Mackin, tf verksamhetschef miljö och folkhälsa
Telefon: 070-283 11 48
E-post: sofia.mackin@rvn.se


Tillbaka till toppen